Jubileusz 30 lat pomiarów ciśnienia Endress+Hauser

  W 2014 roku Endress+Hauser wspólnie z Państwem obchodzi rocznicę 30-lecia pomiarów ciśnienia. Z tej okazji opublikujemy w wybranych tegorocznych wydaniach Control Engineering Polska, pod jednolitym tytułem „Jubileusz 30 lat pomiarów ciśnienia Endress+Hauser 1984–2014”, artykuły o historii pomiarów ciśnienia produkcji Endress+Hauser. Każdy z artykułów będzie poświęcony wybranym faktom i technice pomiaru ciśnienia Endress+Hauser, która jest wykorzystywana w zakładach przemysłowych na świecie od 30 lat.

  Pierwszy pojemnościowy czujnik ceramiczny zastosowany do przemysłowego pomiaru ciśnienia

  W 1984 roku fabryka Endress+Hauser Maulburg, dotychczas zajmująca się wyłącznie produkcją i sprzedażą przetworników poziomu, rozpoczęła działalność w zakresie przemysłowych pomiarów ciśnienia. Stworzeniem nowego czujnika do pomiaru ciśnienia zajął się Wulf Springhart, który pokierował zespołem inżynierów w dziale badań i rozwoju (R&D). Po roku prac badawczych przedstawiona została pierwsza koncepcja czujnika. Wulf Springhart na szkicu zatytułowanym „Anti-Manometer-Studie” datowanym na 10 czerwca 1985 r., przedstawił konstrukcję przetwornika ciśnienia oraz opisał różne możliwości techniczne urządzenia. Rozważane było zastosowanie różnych czujników do pomiaru ciśnienia w zależności od wymagań aplikacji. Między innymi rozważano stosowanie czujników piezorezystancyjnych oraz pojemnościowych czujników ceramicznych.
  Dalsze prace badawcze doprowadziły do stworzenia pierwszego pojemnościowego czujnika ceramicznego, który przeznaczony był do przemysłowego pomiaru ciśnienia. W 1987 r. zadebiutował pierwszy przetwornik ciśnienia produkcji Endress+Hauser o nazwie CERABAR PMC 133. Również w 1987 roku pojawiły się pierwsze reklamy informujące o dostępności obok pomiarów poziomu czy przepływu również przemysłowych pomiarów ciśnienia w ofercie Endress+Hauser. Innowacyjna konstrukcja, wysoka dokładność oraz niezawodność przetwornika CERABAR z pojemnościowym czujnikiem ceramicznym przyczyniły się do rynkowego sukcesu i dalszego rozwoju pomiarów ciśnienia produkcji Endress+Hauser.

  Zalety czujnika Ceraphire

  Odporność na ścieranie
  Ceramika Ceraphire jest bardzo twardym i trwałym materiałem. Według skali twardości Brinella ceramika tlenkowa Ceraphire jest 22-krotnie twardsza od stali k.o. 316L. Te naturalne właściwości fizyczne ceramiki powodują, że jest ona wysoce odporna na siły ścierające.
  Odporność na korozję
  Budulec czujnika ceramicznego Ceraphire składa się w 99,9% z czystego tlenku glinu (Al2O3) bez domieszek tworzących spoiny szkliwowe w strukturze krystalicznej materiału. Dzięki temu ceramika Ceraphire jest materiałem o bardzo wysokiej odporności chemicznej.
  Odporność na przeciążenia ciśnieniowe
  Konstrukcja czujnika ceramicznego Ceraphire umożliwia ugięcie membrany tylko o 40 μm, zanim oprze się na ceramicznym korpusie. Wysoka sztywność diafragmy o grubości od 200 μm do 2,8 mm pozwala na uzyskanie doskonałej stabilności punktu zerowego pomimo występowania częstych przeciążeń ciśnieniowych.
  Odporność na głęboką próżnię
  Cele czujników ceramicznych nie są wypełniane olejem manometrycznym i mają grube membrany o bardzo wysokiej sztywności. Dzięki temu gwarantują dokładne, stabilne i powtarzalne pomiary głębokiego podciśnienia do pojedynczych paskali [Pa] ciśnienia absolutnego w temperaturach –40…150°C.
  Weź udział w konkursie jubileuszowym i wygraj koszulkę „Professional Pressure Experts”. Zarejestruj się na stronie internetowej www.pl.endress.com/jubileusz_pomiarow_cisnienia i odpowiedz poprawnie na trzy pytania konkursowe, aby wziąć udział w losowaniu 200 jubileuszowych koszulek ufundowanych przez Endress+Hauser Polska.
  Andrzej Brodowicz
  Menedżer Produktu www.pl.endress.com info@pl.endress.com