Darmowy dostęp do systemu wspomagania satelitarnego EGNOS

  Firmy i osoby fizyczne mogą od 1 października korzystać, bezpłatnie i na zasadzie powszechności usługi, z europejskiego systemu wspomagania satelitarnego EGNOS.
  To skrót od: European Geostationary Navigation Overlay Service. Powstał on z inicjatywy Komisji Europejskiej. System ten jest pierwszym i realnym wkładem Europy w dziedzinie nawigacji satelitarnej, choć to Unia Europejska była prekursorką rozwoju globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.
  EGNOS to tzw. satelitarna usługa rozszerzona, która służy zwiększeniu dokładności sygnałów wykorzystywanych do nawigacji satelitarnej w Europie. Pozwala tym samym na zmniejszenie marginesu błędu ? w stosunku do stosowanego obecnie systemu GPS ? z około dziesięciu do dwóch metrów.
  Jak informuje Komisja Europejska, EGNOS z pewnością przyniesie wielkie korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i obywatelom z krajów unijnych. Umożliwi on realizację nowych zastosowań w różnych sektorach, w tym np. w transporcie – choćby do automatycznego poboru opłat za korzystanie z dróg lub do upowszechnienia programy ubezpieczeń na zasadzie ?pay-per-use? (w których wysokość składki zależy od czasu używania pojazdu). EGNOS umożliwi również realizację dokładniejszych indywidualnych usług nawigacyjnych, o przeznaczeniu ogólnym lub wyspecjalizowanym (np. systemy ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym).
  Zgodnie z rozporządzeniem o jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, ENGOS uzyska stosowne certyfikaty pozwalające na jego stosowanie w ruchu lotniczym, a także w innych dziedzinach, gdzie bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Na bazie tego systemu do połowy 2010 r. powinna powstać również platforma usługowa ratowania życia ludzkiego pod nazwą ?Safety-of-Life?. Ma ona na celu zagwarantowanie, aby w przypadku awarii systemu każdy użytkownik otrzymywał przed upływem sześciu sekund odpowiednie ostrzeżenie.
  Usługi powszechnie dostępne i służące do ratowania życia ludzkiego będą udostępniane bezpłatnie, a Unia Europejska zobowiązała się do długofalowego finansowania działalności EGNOS, nawet, gdy Galileo będzie już w pełni sprawny. Oznacza to również rozszerzenie jego zasięgu geograficznego na obszarze pokrycia trzech satelitów, na których opiera się cały system. Natomiast usługi świadczone na zasadach komercyjnych są obecnie testowane i zostaną udostępnione w 2010 r.
  W charakterze europejskiego dostawcy usług satelitarnych funkcjonowaniem EGNOS zawiaduje ? na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską ? ESSP SaS, spółka z siedzibą w Tuluzie (Francja), z udziałem siedmiu podmiotów zapewniających służby żeglugi powietrznej. To z tą spółką Komisja Europejska podpisała właśnie odpowiednią umowę eksploatacyjną.
  System EGNOS składa się z transponderów umieszczonych na trzech satelitach geostacjonarnych. Zasięgiem funkcjonowania obejmuje terytoria większości państw europejskich, a może zostać rozszerzony na inne rejony, takie jak Afryka Północna i kraje sąsiadujące z UE.
  Powszechne usługi EGNOS udostępnia się bezpłatnie każdemu użytkownikowi odbiornika kompatybilnego z systemem GPS/SBAS znajdującemu się w zasięgu funkcjonowania systemu, z zastrzeżeniem braku gwarantowanej jakości usług oraz towarzyszącej jej odpowiedzialności. Większość oferowanych obecnie w Europie urządzeń nawigacyjnych spełnia warunki techniczne kompatybilności. Nie wymaga się żadnego pozwolenia ani certyfikatów dla poszczególnych urządzeń.