Danfoss wyróżniony za oszczędzanie

    Firma Danfoss została przyjęta do grupy partnerów europejskiego programu Green Light.
    Green Light jest inicjatywą Komisji Europejskiej, w której uczestniczą organizacje publiczne oraz prywatne przedsiębiorstwa. Przystępując do programu uczestnicy zobowiązują się do wykonania modernizacji funkcjonującego w ich obiektach oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych.

    Koszty przeprowadzonych działań pokrywane są z oszczędności powstałych w wyniku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu takiego samego poziomu oświetlenia lub jego polepszeniu.

    Danfoss został wyróżniony dzięki nowemu systemowi oświetleniowemu zamontowanemu na nowo wybudowanej hali produkcyjnej. Wykorzystano w nim takie rozwiązania jak: oprawy oświetleniowe z nowoczesnym osprzętem elektronicznym, świetlówki charakteryzujące się wysoką wydajnością energetyczną, niską emisją CO2 oraz niską zawartością siarki i metali ciężkich.

    Firma powołała również specjalny zespół mający za zadanie śledzenie najnowszych rozwiązań technicznych pozwalających na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wytwarzania odpadów oraz używanie substancji niebezpiecznych.