Danfoss – Softstarty ? źródło oszczędności

Wprowadzanie elementów energoelektronicznych w dziedzinie aparatury łączeniowej przyczyniło się do powstania nowej serii urządzeń CI-tronic. Obejmuje ona styczniki i przekaźniki jedno-, dwu- i trójfazowe, styczniki silnikowe i styczniki nawrotne (rewersyjne) oraz traktowane jako oddzielna grupa aparatów ? softstarty, czyli układy łagodnego rozruchu i hamowania silników indukcyjnych. Urządzenia te pozwalają sterować silnikami o mocy od 1,5 do 45 kW.

Najczęściej stosowanym sposobem rozruchu silników indukcyjnych, mającym na celu ograniczenie prądów rozruchowych, jest rozruch za pomocą rozrusznika gwiazda-trójkąt. Przy prostocie i niskiej cenie to rozwiązanie ma jednak pewne wady. Chociaż następuje trzykrotne zmniejszenie prądu rozruchowego przy połączeniu uzwojeń stojana w gwiazdę, nie można całkowicie uniknąć pojawienia się pików prądowych przy przełączeniu tych uzwojeń w trójkąt ? maksymalna amplituda tych impulsów może osiągać nawet 20-krotną wartość prądu znamionowego silnika. Jest to zjawisko bardziej niebezpieczne niż rozruch bezpośredni silnika, podczas którego prąd rozruchowy odpowiada 6?7 krotności prądu znamionowego.

Kolejną niedogodnością przełączników gwiazda-trójkąt jest możliwość zapewnienia tylko poprawnego rozruchu, bez wpływania na charakterystykę zatrzymania silnika. Jak ważna jest istota łagodnego zatrzymania silnika pompy wiedzą ci użytkownicy, którzy odczuli skutki uderzeń hydraulicznych w rurociągach. Z kolei wymuszenie przyspieszonego zatrzymania jest konieczne we wszelkiego rodzaju piłach, np. do cięcia drewna, czego wymagają względy bezpieczeństwa lub technologia procesu.

Seria urządzeń CI-tronic została zaprojektowana z myślą o dotychczasowych użytkownikach tradycyjnych urządzeń. Są pozbawione wszystkich wymienionych wad, a mają wiele dodatkowych zalet przy zmniejszeniu prądów rozruchowych nawet o połowę.

Softstarty DANFOSS charakteryzują się dopuszczalnym maksymalnym prądem rozruchowym odpowiadającym 8-krotnej wartości prądu znamionowego silnika. Oznacza to, że jeśli poprawny rozruch silnika nie dojdzie do skutku, to elementom energoelektronicznym nic nie zagraża, nawet przy prądach typowych dla rozruchów bezpośrednich. Wynika to z braku wewnętrznych bypassów na elementach mocy. Daje to dodatkową korzyść, gdyż nie ma ograniczenia liczby dozwolonych rozruchów na godzinę. Dzięki temu urządzenia CI-tronic nadają się bardzo dobrze do stosowania w liniach pakujących czy do transportu technologicznego.

Standardowo można regulować czas rozbiegu i zatrzymania silnika w zakresie 0,5?10 s, co jest wystarczające w większości przypadków zastępowania rozruszników gwiazda-trójkąt. Niemniej jednak wytwarzane są także urządzenia z rozszerzonym zakresem nastaw czasowych, odpowiednio dla rozbiegu do 30 s i zatrzymania do 60 s.

Stosowanie softstartów ma ogromny wpływ na zmniejszenie zużycia mechanicznego układównapędowych np. nie wyciągają się paski w przekładniach pasowych wentylatorów, nie zrywają się łańcuchy napędowe w transporterach rolkowych, wydłużają się okresy między przeglądami, co obniża koszty utrzymania ruchu.

www.danfoss.pl