Danaher kupuje LEM Instruments

    Firma Danaher Corp. zgodziła się kupić firmę LEM Instruments, oddział Szwajcarskiej Grupy LEM, za cenę wynoszącą w przybliżeniu 57 milionów USD (gotówką). W kwocie tej zawarta jest cena zakupu netto oraz koszt transakcji. Danaher spodziewa się zamknięcia transakcji w pierwszym kwartale roku 2005, gdy zostaną dopełnione odpowiednie procedury legislacyjne oraz inne warunki końcowe. Firma LEM Instruments, która działa głównie na obszarach Anglii i Austrii, produkuje zestaw rozwiązań służących do wykonywania pomiarów elektrycznych, do stosowania w aplikacjach komercyjnych i przemysłowych. Zyski wygenerowane przez firmę w roku fiskalnym 2004 r. wyniosą w przybliżeniu 45 milionów USD. Firma spodziewa się minimalnego wzrostu w roku 2005.
    Danaher produkuje komponenty, narzędzia oraz układy sterowania procesami i ochroną środowiska. Firma LEM Instruments stanie się częścią elektronicznej platformy testowej Danaher.