Stosowanie fieldbusa przyczynia się do rozwoju rynku wysp zaworowych

    Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz IMS Research szacuje, że rynek wysp zaworowych (valve islands – VI) w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce będzie się rozwijał w najbliższych pięciu latach o 6,8% w skali roku. Wzrost ten najprawdopodobniej będzie spowodowany tym, że użytkownicy poszukują sposobów integrowania pneumatyki do systemów sieciowych. Według IMS zastosowanie wysp zaworowych zwiększy się, pomimo ogólnego, stałego spadku zastosowania pneumatyki.
    Wyspy zaworowe to modularne zespoły zaworów pneumatycznych i hydraulicznych. Zespoły te mają za zadanie optymalizację projektów montażu rur i przewodów, kosztów obróbki i sterowania w systemach, które zawierają zawory tego rodzaju. IMS w najnowszych analizach rynku VI szacuje, że w roku 2003 sprzedano 364 427 wysp, i przewiduje, że liczba ta zwiększy się do 507 497 w roku 2008. Według IMS wyspy zaworowe wyposażone w możliwość podłączenia do fieldbusa będą stanowić największą część wzrostu, podczas gdy bardziej tradycyjne metody połączeniowe, takie jak wielobiegunowe czy równoległe, wzrosną w tym samym okresie zaledwie nieznacznie.
    Wyniki badania IMS zostały skonsultowane z producentami i użytkownikami. Okazało się, że potrzeba dołączalności do Ethernetu jest bardzo duża. – Odkryliśmy, że niewielu producentów posiada obecnie produkt, który charakteryzowałby się bezpośrednią dołączalnością do Ethernetu, a wyniki ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników sugerowały, że za trzy lata będzie to wymóg standardowy. Odczuwalność braku takich produktów nie dziwi, szczególnie w świetle ostatnich badań rynku komunikacji przemysłowej, które wykazały, że Ethernet staje się powszechnie stosowanym, coraz bardziej popularnym rozwiązaniem.