Cleverscope – Przystawki oscyloskopowe DSO na USB

Przystawki oscyloskopowe DSO Cleverscope to przyrządy pomiarowe wraz z oprogramowaniem podłączane do komputera przez port USB 2.0. Zmieniają one komputer PC w oscyloskop, analizator widma lub generator funkcyjny. Wszystkie modele mają dwa wejścia BNC z możliwością rozszerzenia do czterech wejść przez równoległe synchroniczne sprzężenie dwóch modułów.
Maksymalne próbkowanie w każdym kanale wynosi 100MS/s. Dodatkowo można je zwiększyć do 200MS/s przez zastosowanie analogowej linii opóźniającej 5 ns, która łączy oba kanały do pracy w przeplocie w jeden kanał. Minimalne próbkowanie wynosi 1500S/s. Szerokie pasmo przenoszenia 100 MHz (-3 dB) może być ograniczone przez włączany filtr antyaliasingowy 5 rzędu o częstotliwości odcięcia 20 MHz. Rozdzielczość standardowa to 10 bitów, może być zwiększona do 12 bitów lub 14 bitów. Moduły mają dużą pamięć pomiarową, standardowo 4MS/kanał, z opcją rozszerzenia do 8MS/kanał.
Dodatkowe wejścia cyfrowe modeli CS328A mogą być wykorzystane do monitorowania stanów lub np. jako prosty analizator stanów logicznych. Moduły mają osiem wejść w układzie 2 x 4 wejścia, z możliwością rozszerzenie do szesnastu wejść przy równoległym synchronicznym sprzężeniu dwóch modułów. Również wejścia cyfrowe są próbkowane z szybkością 100MS/s, do pamięci modułu 4MS lub 8MS. Wejścia przyjmują szeroki zakres napięć od -16 V do +20 V, z zakresem progu w przedziale od 0 V do 8 V w krokach 10 mV.

www.egmont.com.pl/cleverscope