Chartis wystartował z EnviroPro

  Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce uruchomił polskojęzyczną stronę internetową EnviroPro, która stanowi obszerną bazę wiedzy związaną z ryzykami środowiskowymi. Marka EnviroPro zbudowana została na ponad 25-letnim doświadczeniu ubezpieczeniowym Grupy Chartis na europejskim rynku rozwiązań środowiskowych.

  Lokalny serwis EnviroPro jest nowoczesną platformą efektywnej komunikacji z rynkiem pozwalającą poznać kluczowe cechy i zalety dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Jest to także forum wymiany doświadczeń na temat nowych zagrożeń, która umożliwia zarówno pośrednikom, jak i ich klientom zrozumienie ich złożoności.

  Strona EnviroPro kładzie szczególny nacisk na szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa, które wynikają z wdrożenia Dyrektywy UE 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W świetle nowego prawa tym bardziej istotne jest poznanie ryzyk i sposobów ich zarządzania, które w przypadku incydentów środowiskowych mogą pomóc firmie w ograniczeniu kosztów, utrzymaniu płynności finansowej oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu na reputację i wizerunek przedsiębiorstwa.

  -Szkody środowiskowe odnoszące się do emisji zanieczyszczeń są przykładem szczególnego ryzyka, niemożliwego do ograniczenia nawet przy dobrej woli ze strony firmy. Chcemy pokazać, że zamiast budować biznesową odporność na stres, lepiej skutecznie zarządzać ryzykami środowiskowymi przy współpracy z wiarygodnym partnerem ubezpieczeniowym. Rozmowy z partnerami biznesowymi Chartis potwierdzają rosnące zainteresowanie tematem ryzyk środowiskowych oraz potrzebę uwiarygodnienia tego segmentu ubezpieczeń, także poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Stąd decyzja o uruchomieniu lokalnej strony EnviroPro – powiedział Paweł Holnicki-Szulc, odpowiedzialny w Chartis za rozwój ubezpieczeń środowiskowych w regionie CEE & Mediterranean.

  Strona EnviroPro dostępna jest pod adresem:
  www.chartisinsurance.com/pl/enviropro/