Budynki mają być bardziej energooszczędne i zielone

  Komisja Europejska przyjęła 2 lipca br. nowe wnioski ustawodawcze mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji na temat efektywności środowiskowej budynków.
  Rezultat powinien być z korzyścią dla środowiska, ponieważ prawie połowa unijnego zużycia energii końcowej i wydobywanych surowców, a także około jednej trzeciej zużycia wody wiąże się z budową i eksploatacją budynków.

  Propozycje mają być też korzystne dla sektora budowlanego, który w Europie generuje prawie 10 proc. PKB i zapewnia 20 mln miejsc pracy.

  Korzyści mają odczuć również użytkownicy, ponieważ zrównoważone budownictwo jest tańsze w eksploatacji i utrzymaniu i ma pozytywny wpływ na użytkowników w zakresie zdrowia i samopoczucia.

  – Sektor budowlany powinien widzieć w dzisiejszych wnioskach szansę na innowację i przyciągnięcie nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał, nie tylko w odniesieniu do nowych domów, ale również w odniesieniu do renowacji milionów istniejących już budynków w celu zapewnienia ich wysokiej efektywności energetycznej. Nie zaprzepaśćmy tej szansy – powiedział Michel Barnier, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej pełniący obowiązki komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

  – Słyszymy wiele o efektywności energetycznej budynków, ale musimy spojrzeć na to także z szerszej perspektywy. Lepsze informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej jest pewnym sposobem podniesienia ogólnej efektywności energetycznej naszych budynków. Jest to korzystne dla środowiska, dla zdrowia ludzi, jak i dla ich portfeli – dodał Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.

  KE zwraca uwagę, że budowa, eksploatacja i wyburzanie budynków często mają znaczący wpływ na nasze środowisko. Choć w ciągu ostatnich lat poczyniono znaczne postępy w dziedzinie efektywności energetycznej w UE, jest bardzo niewiele informacji dostępnych na temat ogólnej efektywności środowiskowej budynków. Badania wykazały, że 79 proc. gospodarstw domowych w całej Europie chciałoby móc uwzględniać aspekty środowiskowe przy dzierżawie lub zakupie nieruchomości. Pomimo to, oceniono pod tym względem niecały 1 proc. budynków w Europie.

  Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze mają zapewnić architektom, producentom wyrobów budowlanych, przedsiębiorstwom budowlanym i wszystkim pragnącym kupić lub wynająć nieruchomość lepszy dostęp do informacji na temat związanych z tym aspektów środowiskowych i zdrowotnych. Ł‎atwiej będzie porównać oddziaływanie na środowisko różnych opcji w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i rozbiórki budynków, co z kolei będzie zachęcać do tworzenia zrównoważonych budynków w całej UE.