B&R Automatyka Przemysłowa – Wczesna kompensacja błędów

Regulacja powtarzalna – najnowszy postęp w technice regulacji firmy B&R – znacząco poprawia dokładność procesów produkcyjnych tam, gdzie występują zakłócenia stacjonarne spowodowane przez predykcyjną kompensację odchyłki od wartości zadanej. Powtarzalna regulacja jest dostępna dla wszystkich modeli ACOPOS przez prostą aktualizację firmware.

Podczas używania napędów z kontrolą pozycji przy stałej prędkości warunki mechaniczne mogą wytworzyć stacjonarne fluktuacje w momencie, co często prowadzi do powstawania odchyłek w pewnym konkretnym zakresie ruchów. Optymalizując regulator w napędzie, możemy zminimalizować powstałe błędy, jednak nie będziemy w stanie całkowicie zapobiec zaburzeniom.

Regulacja powtarzalna, zaimplementowana w standardową pętlę regulacji prędkości, dopasowuje zadany moment napędu w taki sposób, aby drastycznie zredukować okresowo powtarzające się komponenty odchyłki prędkości oraz położenia. Algorytm przechodzi przez ciągły proces uczenia, dopasowując się do zmieniającego się profilu obciążenia spowodowanego na przykład zużyciem mechaniki.

Dostępna regulacja powtarzalna, jako dodatek do standardowej procedury regulacji, nie wymaga nawet modelu matematycznego dzięki adaptacyjnej naturze algorytmu.

www.br-automation.com