Bezpieczne PLC

Kiedy PLC jest bezpieczny? Generalnie, bezpieczny PLC jest programowalnym sterownikiem zaprojektowanym do używania w krytycznych lub ?bezpiecznych? zastosowaniach, który, jeśli zawiedzie, zawiedzie bez skutków ubocznych dla ludzi i procesu.
Obecnie nazwa ?bezpieczny PLC? jest nieco myląca. Nawet jeśli PLC ma pewien poziom integralności bezpieczeństwa (ang. Safety Integrity Level ? SIL), może zostać użyty w ?niebezpieczny? sposób. Także standardowe PLC wykorzystywane w automatyce mogą być użyte w wielu bezpiecznych aplikacjach, zależnie od oczekiwanego poziomu SIL. Oprogramowanie PLC może być certyfikowane dla bezpiecznych aplikacji i bezpiecznych sieci kontrolerów, co eliminuje konieczność stosowania bezpiecznych PLC w niektórych zastosowaniach.
? Stosując jakąkolwiek bezpieczną technologię, trzeba rozumieć stosowane standardy bezpieczeństwa ? radzi Connie Chick, szef sprzedaży sterowników GE Fanuc. ? W związku z tym, że coraz więcej zastosowań integruje automatykę i bezpieczeństwo, mierzenie SIL, od dawna znane w procesach sterowania, pojawia się coraz częściej w automatyce maszyn. Projektowanie systemów bezpieczeństwa sprowadza się do przewidywania wszystkiego zawczasu. Połowa informacji o awariach jest wsadem dla projektantów.

Dlaczego stosować bezpieczne PLC?

Koszty utrzymania bezpiecznych PLC w niektórych zastosowaniach mogą być niższe w porównaniu ze standardowymi PLC, nawet wówczas, gdy cena zakupu wydaje się wyższa. Bezpieczne PLC, jak podaje Rockwell Automation, może:

  • uprościć projektowanie i utrzymanie, zwłaszcza przy rozległych i złożonych systemach,
  • skrócić czas: projektowania, instalacji, uruchomienia oraz przestojów i napraw,
  • mają ogromne możliwości diagnostyczne i możliwości śledzenia stanu,
  • mają znane w obsłudze środowisko programowania,
  • mają interfejsy umożliwiające sieciową komunikację, interfejsy, które pozwalają na zdalną diagnostykę, zmniejszając koszty instalacji.

Pełna treść tego artykułu znajduje się w czasopiśmie CONTROL ENGINEERING Polska, grudzień 2005 r. nr 10 (23), rok III.