Beckhoff – Cyfrowy moduł pomiarowy EL3681

EL3681 jest cyfrowym modułem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru prądów i napięć w rozproszonych systemach wejść/wyjść. Moduł może mierzyć napięcia do 300 V, w czterech zakresach napięciowych oraz prądy do 10 A w trzech zakresach prądowych. Zmiana zakresu pomiarowego urządzenia odbywa się automatycznie. Odczyt danych jest możliwy za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego EtherCAT. Zdalna zmiana zakresów i rodzaju mierzonej wartości realizowana jest za pośrednictwem magistrali procesowej.

Moduł ma dwa wejścia prądowe (jedno do pomiarów dużych prądów do 10 A). Wykorzystuje funkcję true RMS. Moduł jest niewrażliwy na zakłócenia dzięki izolacji galwanicznej układu pomiarowego oraz zastosowaniu przetworników wykorzystujących metodę podwójnego całkowania. Duża impedancja wejściowa zapewnia wysoką precyzję pomiarów napięcia. Moduł z powodzeniem spełnia wszystkie zadania klasycznych multimetrów.

Moduł może pracować w temperaturze do 55°C. Charakteryzuje się wysoką rozdzielczością pomiaru, niewielkim poborem mocy oraz dużą dokładnością pomiarów.

www.beckhoff.com