ASTOR wspiera Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych na AGH

Rozwiązania dla przemysłu marki Astraada i Wonderware, które dostarcza na polskim rynku firma ASTOR, wsparły wyposażenie Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych w Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W laboratorium powstało 8 stanowisk dydaktycznych pełniących funkcję symulatora maszyn technologicznych.
Firma ASTOR chętnie wspiera przyszłych inżynierów, pomagając w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych na uczelniach i w szkołach technicznych, udostępniając oferowane produkty w ramach specjalnych ofert dla edukacji. W Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych działa już robot przemysłowy Kawasaki służący realizacji rzeczywistych projektów stanowisk zrobotyzowanych. Kolejny etap rozbudowy laboratorium obejmuje wyposażenie stanowisk w sterowniki Astraada PLC RCC oraz oprogramowanie klasy MES firmy Wonderware.
Laboratorium realizuje programy z zakresu podstaw automatyzacji i robotyzacji, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz wykorzystania systemów wizyjnych w automatyce i robotyce. Zagadnienia automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych realizowane są dwuetapowo. W pierwszym etapie realizowane jest teoretyczne omówienie podstaw automatyzacji oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania przemysłowego. Drugi etap obejmuje przygotowanie rzeczywistego rozwiązania technicznego umożliwiającego budowę stanowisk zautomatyzowanych – omawiana jest automatyzacja projektowania i wytwarzania, a następnie śledzenia produkcji i zarządzania zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi.
W laboratorium powstało 8 stanowisk dydaktycznych wyposażonych w sterowniki Astraada PLC RCC, które wraz z oprogramowaniem Wonderware dostarczyła firma ASTOR. Stanowiska wyposażone są także w układ czujników firmy Turck, systemy wizyjne firmy SICK oraz układy wykonawcze firmy igus. Wyposażenie pozwala na uruchomienie i zarządzanie systemem zbierania i analizy danych procesowych oraz sterowanie procesem pracy stanowiska. Zadania dobrane są z myślą o samodzielnej realizacji przez studentów. 
„Od początku działalności firma ASTOR wspiera polskie wyższe szkolnictwo techniczne, wyposażając niewielkie, ale także i zaawansowane laboratoria na bardzo preferencyjnych warunkach. Jednym z takich przykładów jest Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych na AGH, które zostało wyposażone w robota Kawasaki, ekonomiczne sterowniki Astraada i funkcjonalne oprogramowanie Wonderware. Dlaczego taki wybór? Uczelnia kładzie szczególny nacisk na zapoznanie studenta z rzeczywistymi rozwiązaniami obecnymi w przemyśle." – podsumowuje Łukasz Mąka, koordynator ds. edukacji w firmie ASTOR.
Sterowniki Astraada PLC RCC stosuje bardzo wiele laboratoriów, ze względu na bezpłatne, intuicyjne oprogramowanie narzędziowe w polskiej wersji językowej. Oprócz standardowego programowania w języku drabinkowym, oprogramowanie pozwala wykorzystać takie języki jak FBD czy ST. Zestaw edukacyjny oprogramowania Wonderware z kolei zawiera, najczęściej stosowane w przemyśle, systemy informatyczne klasy HMI/SCADA/MES.
W ramach realizacji przedmiotów wykorzystywane jest doświadczenie przemysłowe kadry dydaktycznej AGH poparte wdrożeniami w przemyśle. Firma ASTOR aktywnie wspiera transfer wiedzy z przemysłu do edukacji, realizując konsekwentnie efektywne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku inżyniera, dzięki rozbudowie wyposażenia laboratoriów, ale także dzięki programowi praktyk i staży studenckich, pozwalającemu wzbogacić wiedzę pozyskaną podczas zajęć na uczelni o doświadczenie z praktycznego jej zastosowania wprzemyśle. Od 16 lat organizuje także konkurs na najlepszą pracę dyplomową.
"Współpraca Katedry Automatyzacji Procesów działającej w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH i firmy ASTOR to najlepszy sposób kształcenia inżynierów ukierunkowanych na potrzeby rynku pracy. Współpraca przynosi obopólne korzyści – zarówno zespołowi naukowemu i studentom, ale również firmie. Przyszli inżynierowie już na etapie studiów precyzują swoje zainteresowania zawodowe i przygotowują się do pracy w wybranym sektorze przemysłu. Rozpoczynając pracę, są dobrze przygotowani do realizacji zadań w ramach swojej specjalizacji. Zdobywają praktykę i doświadczenie, korzystając z oprogramowania i sprzętu dostępnego w laboratoriach, pozyskanego w ramach współpracy z firmą ASTOR. Zespół naukowy korzysta również z wiedzy specjalistów firmy, dotyczącej aktualnych potrzeb przemysłu oraz nowinek technologicznych w branży automatyki dostępnych w ofercie rynkowej." – ocenia dr inż Andrzej Sioma, pracownik KAP i kierownik laboratorium LAPP.

Więcej informacji o ofercie ASTOR dla edukacji jest dostępnych na stronie: www.edukacja.astor.com.pl

Fot.: Astor