ASTOR – Platforma Systemowa Wonderware 2014

Platforma Systemowa Wonderware umożliwia stworzenie i ustanowienie standardów w całym przedsiębiorstwie w zakresie systemów klasy HMI/SCADA/MES. Standaryzacja redukuje koszty, wprowadza spójność i jakość, oraz redukuje możliwość wystąpienia potencjalnych błędów wywołanych przez różne interfejsy i sposób działania aplikacji w przedsiębiorstwie. PlatformaSystemowa Wonderware dostarcza strukturę, która ułatwia rozwój, utrzymanie i administrowanie rozproszonymi aplikacjami zarządzającymi informacjami przemysłowymi.

Platforma Systemowa Wonderware to jednolity produkt składający się z zestawu usług oraz narzędzi, która pozwala w efektywny sposób tworzyć oraz rozwijać rozproszone aplikacje przemysłowe na wielu poziomach zarządzania informacją. Ten modułowy system obejmuje zarówno komunikację z urządzeniami produkcyjnymi, warstwy pośrednie zarządzania informacją z produkcji, jak i warstwę integracji z systemami ERP. Możliwe jest rozszerzanie funkcjonalności aplikacji o pełny zestaw funkcjonalnych modułów, tak aby sprostać wszystkim wymaganiom stawianym zarządzaniu wydajnością, produkcją czy innymi aspektami w obrębie zadań stawianych systemom MES/EMI.

www.astor.com.pl/wonderware