Aspekty wpływające na rozwój rynku i wybór rozwiązań

    Paweł Nowak, kierownik Działu Technicznego, VIX Automation
    Aspekty wpływające na rozwój rynku i wybór rozwiązań
    Jednym z motorów napędowych rynku jest konieczność zwiększania zysków operacyjnych przez przedsiębiorstwa. Z tego też względu, aby wyprzedzać konkurencję, trzeba inwestować w najnowsze technologie. Sprzyjające i pomagające rynkowi są fundusze europejskie, zapewniające realizację wielu inwestycji związanych z dostosowaniem do wymogów i standardów europejskich.
    Natomiast dla klientów, poza sterowaniem procesem przemysłowym, ważne stają się aspekty związane z monitorowaniem stanu produkcji, śledzeniem i identyfikacją produktów, a także z monitorowaniem mediów (ich oszczędnością) itp. Stosowane rozwiązania działały w oparciu o systemy bazujące na komputerach PC. Komputery były odpowiedniejsze do szybkiego przetwarzania dużych ilości danych.
    Technologia PLC będzie się rozwijać w stronę zwiększenia możliwości przetwarzania danych i zwiększenia funkcjonalności w celu przejęcia wymienionych możliwości przez systemy PLC.