Ankieta: Zatrudnienie w przemyśle wytwórczym

Zatrudnienie w przemyśle wytwórczym – 5 kluczowych wniosków z ankiety


Respondenci biorący udział w ankiecie na temat rozwoju zatrudnienia, przeprowadzonej przez magazyn Control Engineering, sformułowali pięć ważnych wniosków dotyczących dzisiejszego przemysłu wytwórczego.
1. Niedobór pracowników
We współczesnych zakładach wytwórczych brakuje średnio 5% pracowników, w stosunku do 7% rok wcześniej. Pomimo spadku 64% badanych twierdzi, że w ciągu najbliższych 3 do 5 lat deficyt pracowników w ich przedsiębiorstwie wzrośnie.
2. Przyczyny
Respondentów zapytano o główne przyczyny niedoboru pracowników. Zdaniem 56% brakuje wystarczającej liczby wykwalifikowanych aplikantów, by spełnić wymagania rosnącej liczby etatów pozostających po osobach idących na emeryturę. Pozostałe 34% przyznaje, że oferowane stawki nie nadążają za szybkim rozwojem branży przemysłowej.
3. Kadra niewykwalifikowana
Zdaniem ankietowanych młodzi pracownicy nie mają wystarczającej wiedzy na temat: rozwiązywania problemów (57%), oprzyrządowania (55%), zarządzania projektem (51%) oraz elektryczności (50%). Dysponują jednak wystarczającą wiedzą na temat obsługi komputera (60%) i innymi podstawowymi umiejętnościami (31%).
4. Podjęte działania
W ramach przeciwdziałania deficytowi pracowników 44% zakładów przemysłowych stosuje rekrutację online i zamieszcza w sieci ogłoszenia o stanowiskach, 40% zwiększa liczbę zewnętrznych lub wewnętrznych szkoleń, a 35% zwraca się o pomoc do lokalnych placówek edukacyjnych. 9 na 10 ankietowanych sądzi, że w ich placówce należy udoskonalić procesy szkoleniowe i zapewnić jasną ścieżkę kariery dla każdego nowego pracownika, aby lepiej dostosować się do potrzeb młodych kandydatów.
5. Obraz producenta
Ponad połowa z pytanych sądzi, że w Stanach Zjednoczonych produkcja nie jest postrzegana jako dobry wybór ścieżki kariery. 63% zgadza się, że wprowadzenie programów praktyk wpłynęłoby na poprawę postrzegania branży wytwórczej. Pozostałe 57% uważa, że do kluczowych działań, które należałoby podjąć, należą: przedstawianie ścieżki kariery na wcześniejszych etapach szkolnictwa, wzrost płac, benefity pracownicze i stabilność zatrudnienia.

Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.
Tekst pochodzi z nr 1/2017 magazynu "Control Engineering". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.