AMR: Elastyczne, inteligentne roboty mobilne

Fot. freepik

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) zwiększają elastyczność i efektywność wykorzystania przestrzeni w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym i produkcji półprzewodników. 

Roboty AMR firmy Omron obsługują różne obciążenia użytkowe i kształty, co zwiększa ich uniwersalność. Na zdjęciu robot mobilny LD firmy Omron. Zdjęcie: Omron Automation Americas 

Transport materiałów w branży elektroniki użytkowej i produkcji półprzewodników to nie lada wyzwanie. Na przykład, aby umożliwić małoseryjną produkcję półprzewodników o dużym zróżnicowaniu, kasety z płytkami półprzewodnikowymi muszą być transportowane w skomplikowanych zamówieniach z zachowaniem precyzyjnych terminów. Zadaniem pracowników jest transportowanie tych elementów z niską wydajnością; automatyzacja procesu za pomocą nieelastycznych przenośników lub zautomatyzowanych pojazdów kierowanych (AGV) ogranicza możliwości adaptacji systemu. Pojawiają się nowe technologie, które stanowią skuteczne rozwiązanie tego problemu. 

Dzisiejsze roboty mobilne automatyzują transport materiałów bez żadnych komplikacji związanych z AGV. Roboty te, najlepiej opisane jako autonomiczne roboty mobilne (AMR), samodzielnie poruszają się w dynamicznych środowiskach, wykorzystując najkrótsze możliwe do wykonania ścieżki. Oszczędność miejsca i możliwość dostarczania materiałów zgodnie z precyzyjnymi harmonogramami sprawiają, że roboty AMR optymalizują przepustowość i obniżają koszty. Dzięki temu, że nie wymagają modyfikacji fabryki, takich jak magnesy podłogowe i sygnalizatory nawigacyjne, ich wdrożenie pozwala zaoszczędzić do 15% kosztów wdrożenia w porównaniu z innymi strategiami. Skoordynowana flota samonaprowadzających się robotów mobilnych usprawnia planowanie zadań poprzez łączenie miejsc odbioru i odbioru w strategiczne grupy. Zdolne do przewożenia właściwych produktów we właściwe miejsce i we właściwym czasie bez przerwy, roboty AMR minimalizują nieplanowany czas wynikający z nieodebranych dostaw i wypadków. 

Sprawozdania roczne: Szkolenie pracowników, bezpieczeństwo 

Roboty AMR firmy Omron obsługują różne obciążenia użytkowe
i kształty, co zwiększa ich uniwersalność.
Na zdjęciu robot mobilny LD firmy Omron. | Zdjęcie: Omron Automation Americas

Wykonując powtarzalne, podatne na błędy zadania, roboty samonaprowadzające zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu, jednocześnie zwalniając pracowników z konieczności wykonywania czynności niewymagających ludzkiej pomysłowości. Ponadto roboty AMR pomagają utrzymać zakłady produkujące półprzewodniki w czystości, zapewniając pracownikom dostęp tylko do tych miejsc pracy, w których niezbędna jest ludzka pomysłowość. Jeden z producentów półprzewodników był w stanie przydzielić pracowników do innych zadań i skrócić czas szkolenia, ponieważ dzięki systemowi AMR nowi pracownicy nie musieli uczyć się procesów transportowych. 

Dzięki urządzeniom AMR, które przenoszą 40 tacek dziennie, producent wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) wyeliminował ręczny transport tacek z obszarów buforowania do kolejnej stacji. Zwiększyło to wydajność poprzez zapewnienie, że właściwy produkt zostanie pobrany i/lub dostarczony we właściwym czasie. Przejmując zadania związane z transportem materiałów, roboty AMR pomagają również zapobiegać wypadkom przy pracy, które mogą być spowodowane podnoszeniem ciężarów, kolizjami lub innymi zagrożeniami w miejscu pracy. Tam, gdzie roboty pomagały w konserwacji maszyn do napylania jonowego, poprawa bezpieczeństwa była równie ważna jak wzrost wydajności. Dzięki automatyzacji transportu materiałów pracownicy nie są już narażeni na takie zagrożenia. 

Integratorzy systemów i roboty AMR

Podczas tworzenia floty robotów mobilnych integrator systemu, który posiada dogłębną wiedzę na temat danej platformy AMR, może w bardzo krótkim czasie zaprojektować system odpowiadający potrzebom fabryki. Oszczędza to klientowi wysiłku związanego z projektowaniem i inżynierią. W kilku z wymienionych przykładów wykwalifikowany integrator uczestniczył od samego początku; symulacja tworzenia trasy i przydzielania zadań była kluczem do sukcesu. System AMR oferuje korzyści producentom z branży elektroniki użytkowej i półprzewodników. Automatyzując potrzeby związane z transportem materiałów za pomocą elastycznego i niezawodnego systemu, roboty mobilne zapewniają efektywne wykorzystanie powierzchni podłogi, solidną identyfikowalność, optymalizację siły roboczej i pomagają zminimalizować ryzyko dla pracowników. 


Christoph Wimmer jest menedżerem ds. półprzewodników/elektroniki w Omron Automation Americas. Redagował Mark T. Hoske, kierownik ds. treści, Control Engineering, CFE Media, mhoske@cfemedia.com