Amerykańscy eksperci ocenili polski program atomowy

  Amerykańskie instytuty spraw publicznych są przekonane, że polska gospodarka zyska na budowie elektrowni jądrowych. Eksperci wymienili główne czynniki powodzenia inwestycji ? terminowość, koszty inwestycji oraz stosowane technologie.
  Budowa elektrowni jądrowych w Polsce zapewni naszemu krajowi dostęp do pewnego źródła energii, choć kryteria ekonomiczne ? terminowość, koszty inwestycji i stosowane technologie ? są kluczem do powodzeniach całego projektu – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Globalizacji wśród think-tanków ze Stanów Zjednoczonych.
  ?To decyzja o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki (?) Koszty inwestycji są znaczne, ale Polska zapewni sobie stabilne źródło energii za rozsądną cenę na najbliższe 100 lat? ? zapewnia Jack Spencer, ekspert ds.
  energii nuklearnej Fundacji Heritage ? najbardziej znanego konserwatywnego think-tanku w USA.
  Jerry Taylor, ekspert ds. energii waszyngtońskiego CATO Institute, ostrzega przed upolitycznieniem procesu podejmowania decyzji. ?Decyzje dotyczące infrastruktury energetycznej powinny być oparte na kryteriach
  ekonomicznych przez graczy reprezentujących prywatną strukturę kapitału? ? uważa Taylor. ?Firmy prywatne mają
  z reguły większe rynkowe doświadczenie. (?) Ich działalność opiera się na rachunku strat i zysków? ? wyjaśnia.
  Niemniej dopuszcza w tym przypadku zaangażowanie państwa, zmierzające do powodzenia projektu. ?Energia jądrowa jest stosunkowo drogim źródłem energii, w porównaniu do energii uzyskiwanej ze spalania węgla lub gazu. (?) Tego typu inwestycje są kosztowne i obciążane dużym ryzykiem. Harmonogram prac i czynniki polityczne mogą sprawić, że udział państwa w tym przedsięwzięciu może okazać się niezbędny? ? pisze Jerry Taylor.
  Według Jacka Spencera, podstawowym kryterium, którym powinien kierować się nasz kraj, są czynniki kosztowe i technologiczne.
  ?Najważniejsze kryteria to projekt, doświadczenie dostawcy i struktura kontraktu (?) Niektórzy dostawcy mogą zaoferować dodatkowo np. zaopatrzenie w paliwo? ? wymienia Spencer.
  Ekspert Fundacji Heritage wskazuje, że podczas podejmowania tego typu strategicznych decyzji ważne jest zaufanie do partnera biznesowego, ale przestrzega: ?Wybierzcie technologię, która bazuje na tym, co firma
  osiągnęła do tej pory, a nie na obietnicach?.