ABB przyspiesza i wdraża zmiany

  ABB zmienia strukturę dywizyjną firmy wdrażając drugi etap swojej strategii Next Level. Pozwoli ona na wygenerowanie jeszcze większego wzrostu organicznego jednocześnie zapewniając większą wartości dla klientów. Jednym z przejawów zmiany w firmie jest decyzja o efektywniejszym połączeniu m.in. oferty w zakresie energetyki i automatyki.
  Od 1 stycznia 2016 roku ABB będzie funkcjonować w ramach usprawnionej struktury, która obejmie cztery dywizje. Nowa – Power Grids – położy nacisk na zmieniające się potrzeby klientów z sektora użyteczności publicznej. Podmioty te zyskają kompletną ofertę z jednego źródła – „power & automation for the grid” w zakresie energetyki i automatyki dla przesyłu i dystrybucji.
  Przyspieszamy i wdrażamy 2. Etap strategii Next Level – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Poprzez połączenie oferty w zakresie energetyki i automatyki w ramach jednej dywizji nasi klienci zyskają jeszcze większą wartość. Jednocześnie uprościmy swoją strukturę, staniemy się szybsi i sprawniejsi w działaniu.
  Trzy pozostałe dywizje skoncentrują się na sektorach: przemysłu oraz transportu i infrastruktury – „power & automation for the site”. Nowa dywizja Electrification Products ma łączyć w sobie wiodące biznesy niskich i średnich napięć. Dywizje Automatyzacji Produkcji i Napędów oraz Automatyki Procesowej będą nadal zmieniać się, aktywnie odpowiadając na potrzeby klienta i zwiększając sprawność operacyjną. W rezultacie nowa struktura dywizyjna ABB zostanie uproszczona i tym samym zmniejszy się z 5 do 4, zapewniając nową jakość obsługi.
  Nasza nowa dywizja Power Grids będzie numerem jeden na świecie jeśli chodzi o dostarczanie rozwiązań z zakresu energetyki i automatyki dla klientów z obszaru sieci energetycznej. W przyszłości będzie obsługiwać zakłady z sektora przesyłu i dystrybucji jako jeden biznes – stwierdził Spiesshofer. – Nowa dywizja Electrification Products dostarczy klientom jedną z najszerszych ofert w zakresie niskich i średnich napięć, dostępnej w coraz większej sieci kanałów sprzedaży na całym świecie.
  ABB przyspiesza wdrażanie ogłoszonych wcześniej 1000-dniowych programów, aby zwiększyć wydajność pracowników umysłowych i poprawić proces zarządzania kapitałem obrotowym. Firma planuje uzyskać około 1 mld USD z tytułu zmniejszenia kosztów strukturalnych. Ma to stanowić dodatkowy zysk w stosunku do przeprowadzanego obecnie programu zmniejszania kosztów rok do roku o ekwiwalent 3-5 proc. kosztów sprzedaży. Szacuje się, że nowe podejście do zarządzania kapitałem obrotowym uwolni co najmniej 2 mld USD gotówki do końca 2017. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem zwrotu z poniesionych nakładów, badania i rozwój, przejęcia dokonywane w sposób metodyczny oraz zyski dla akcjonariuszy.
  Fundamentem konkurencyjności ABB jest innowacja technologiczna. Dlatego firma planuje nadal inwestować w badania i rozwój (R&D) około 1,5 mld USD rocznie lub równowartość blisko 4 proc. swoich przychodów.
  Głównymi obszarami działalności ABB są m.in. rozwiązania dla wydajnej dystrybucji energii elektrycznej, takie jak rozdzielnica, która wykorzystuje gaz o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Innym obszarem jest Internet rzeczy, usług i ludzi, który umożliwia opartym na sieci internetowej rozwiązaniom automatyki i sterowania zwiększanie produktywności i jakości. Firma tworzy również przełomowe technologie, m.in. wysokonapięciowych systemów prądu stałego HVDC, ograniczając straty energii i wpływ na środowisko naturalne, czy też łącząc sztuczną inteligencję i druk 3D z rozwiązaniami w zakresie robotyki. Możliwe jest to dzięki centrum badawczo-rozwojowym (R&D), które m.in. znajduje się w Krakowie oraz współpracy z innowacyjnymi partnerami i udziałowi kapitału zalążkowego, generowanemu poprzez ABB Technology Ventures.