AB-MICRO – infoAgent? ? System analizy danych archiwalnych oparty na technologii WEB

Użytkownik systemu infoAgent firmy GE Fanuc korzystając wyłącznie z przeglądarki internetowej, uzyskuje dostęp do wykresów w funkcji czasu, wykresów opartych na kryteriach innych niż czas, wykresów X-Y, tabel, raportów, wskaźników aktualizowanych na bieżąco, analizy statystycznej i zdarzeniowej. Udostępnione funkcje projektowe umożliwiają w łatwy i intuicyjny sposób tworzenie z poziomu przeglądarki internetowej własnych ekranów, wykresów, bilansów i zestawień. System pozwala dodawać własne komentarze do punktów wykresu z możliwością weryfikacji podpisu elektronicznego użytkownika.

infoAgent jest narzędziem o unikalnych możliwościach, zapewniającym szybki dostęp do aktualnych informacji wszystkim zainteresowanym i uprawnionym użytkownikom w skali całego przedsiębiorstwa. Wśród licznych zastosowań można wymienić między innymi:

  • obliczanie, analizę i optymalizację kluczowych wskaźników KPI (Key Performance Indicators)
  • zwiększanie wydajności poprzez lepsze wykorzystanie linii produkcyjnych i ograniczanie przestojów
  • zwiększanie jakości produkcji poprzez kontrolę kluczowych parametrów technologicznych na tle przebiegów wzorcowych
  • ograniczanie skali i kosztów zwrotów reklamacyjnych poprzez lepsze śledzenie historii każdego produktu
  • redukcję kosztów poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
  • zapewnienie działania zintegrowanego łańcucha dostaw, obejmującego systemy informatyczne dostawców i odbiorców

 

www.abmicro.pl