6 kroków w kierunku eliminacji przestarzałego sprzętu sterującego

Zdjęcie: CFE Media and Technology

Wymiana przestarzałego sprzętu sterującego jest procesem niewygodnym, lecz koniecznym. Proces ten można znacznie usprawnić dzięki audytowi wewnętrznemu, który pokaże, jakie działania należy podjąć.

W większości środowisk produkcyjnych znajduje się przynajmniej jeden panel sterowania, który jest jak powracający koszmar. Za każdym razem, gdy go otwieramy, coś ulega awarii, więc go unikamy. Nie patrzymy w jego stronę, a nawet nie oddychamy w jego pobliżu! W wielu zakładach produkcyjnych jest spory problem z tym sposobem myślenia. Przestarzały sprzęt nie będzie działać wiecznie.

Ludzie nie jeżdżą codziennie samochodami z 1985 roku, oczekując, że będą one jeździć bez końca; to samo dotyczy niezbędnego sprzętu w zakładach produkcyjnych. Dobrze zaplanowane projekty starzenia sprzętu mogą zapobiec nieplanowanym przestojom i wydatkom, a także wygrać z przestarzałym sprzętem będącym zmorą zakładu.

Jeśli coś pójdzie nie tak z produkcją, czeka nas ból głowy znacznie większy niż kosztowny wydatek na wymianę przestarzałego sprzętu sterującego. W przypadku braku takiej inwestycji można być pewnym, że problemy będą poważne i prowadzić do wielu niewygodnych pytań, dlaczego nie zareagowano wcześniej.

Przestarzały sprzęt: Sześć pytań, które należy zadać

Na szczęście producenci mają możliwość uniknięcia kłopotów związanych z nieplanowanymi przestojami i nieoczekiwanymi obciążeniami budżetu. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Musisz wiedzieć, jaki i w jakim stanie masz sprzęt. Najważniejszy jest prosty audyt obecnego sprzętu i stanu schematów elektrycznych (Czy istnieje dokumentacja? Czy jest na papierze? Czy dostępna jest kopia elektroniczna?).

2. Zidentyfikuj przyszłe problemy. Zapytaj, czy sprzęt działa prawidłowo i dowiedz się czy możliwe jest uzyskanie zwrotu inwestycji (ROI) związanej z naprawą problemu, który mógłby pomóc zrównoważyć koszty aktualizacji. Zapytaj również, czy ten element wyposażenia ma się znajdować w danym miejscu, np. w najgorętszym / najbardziej wilgotnym pomieszczeniu w zakładzie. Zastanów się również, czy istnieje potrzeba rozbudowy o nową funkcjonalność / wyposażenie.

3. Określ, czy istnieją korporacyjne / zakładowe standardy dokumentacji elektrycznych, które mogą być realizowane w celu łatwego rozwiązywania problemów.

4. Zaplanuj, kiedy zostanie zainstalowany nowy sprzęt. Od tego w największym stopniu będzie zależeć, jak przebiegnie instalacja nowego sprzętu. Celuj w czasy przestoju linii, pozwoli to na przetestowanie rozwiązania przed uruchomieniem systemu produkcji.

5. Poznaj swoje koszty. Estymacją może się zająć wewnętrzny zespół inżynierów lub możesz poprosić o ocenę firmę zewnętrzną. Uwzględnij dodatkowe koszty / korzyści wynikające z zatrudnienia pomocy z zewnętrz.

6. Koordynuj, planuj i wdrażaj. Teraz już wiesz, co się zmienia, dlaczego się zmienia, jak się zmienia, dokąd zmierza i kiedy nastąpi zmiana. Reszta sprowadza się do wykonania.

Przestrzeganie tych zasad pomoże producentom bezboleśnie stawić czoła przestarzałemu sprzętowi, który jest zmorą zakładów, a firmie pomoże spojrzeć w przyszłość.


Robert Herman, kierownik programu, Avanceon, partner CFE Media. Ten artykuł pierwotnie ukazał się na stronie Avanceon. Redagował Chris Vavra, zastępca redaktora naczelnego, Control Engineering, CFE Media and Technology, cvavra@cfemedia.com.