10 argumentów przemawiających za wykorzystaniem oprogramowania do projektowania urządzeń tablicowych lub schematów

Podobnie jak oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) daje wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnym projektowaniem na desce kreślarskiej, oprogramowanie technicznego wspomagania komputerowego (CAE) ma przewagę nad tym ogólnym oprogramowaniem CAD szczególnie w projektowaniu schematów obwodów elektrycznych oraz urządzeń tablicowych w sterowniach (pulpitów operatorskich, tablic, szaf sterowniczych).

 

Akronimy

 ANSI/JIC ? Amerykański Instytut Normalizacji/Połączona Rada Przemysłowa   

 (American National Standards Institute/Joint Industrial Council)
 CAD ? projektowanie wspomagane komputerowo (Computer-Aided Design)
 CAE ? technika wspomagana komputerowo (Computer-Aided Engineering)
 PLM ? zarządzanie cyklem życiowym produktu (product lifecycle management)

 

Korzyści polegają na szybszym i bardziej efektywnym rozmieszczeniu okablowania i połączeń, niższych kosztach projektu i wykonania instalacji oraz skróceniu czasu szkolenia użytkowników. Niektóre z tych programów integrują się z oprogramowaniem AutoCAD firmy Autodesk, inne są samodzielne. Przykłady wynikających z tego korzyści (niezawsze wszystkie) obejmują następujące zagadnienia: 

1. Eliminacja powtarzalnych funkcji kreślarskich poprzez wykorzystanie bibliotek lub bazy danych symboli i funkcji specjalnych, włączając w to urządzenia specyficzne danego producenta. Umożliwienie szerszego ponownego użycia informacji i kodów. Menu pomaga w uporządkowaniu informacji, przyspieszając ich wybór i wykorzystanie. Opcje kojarzenia i grupowania umożliwiają tworzenie większych lub nowych obiektów. Możliwe jest pokazanie w widoku urządzeń tablicowych i schematów. Niektóre programy, takie jak Autodesk AutoCAD Electrical 2004, mogą generować kod PLC i rysunki We/Wy.

2. Podgląd/cofanie czynności. Wprowadzanie modyfikacji do wielu powiązanych dokumentów i sprawdzanie wyniku zanim zmiana zostanie dokonana.

3. Zachowanie zgodności m.in. z istniejącymi plikami DWG, formatem plików graficznych DXF oraz normami IEC/DIN i ANSI/JIC.

4. Współpraca z bezpiecznymi, opartymi na sieci internetowej elementami umożliwia jednoczesne modyfikacje z odnotowaniem, kto i kiedy je wykonał oraz czego dotyczyły. Możliwość współdzielenia informacji z innymi członkami zespołu wykonującego projekt.

5. Wykorzystanie funkcji zarządzania projektem pomaga koordynować różne fazy i parametry projektu.

6. Dodatkowe elementy lub biblioteki do skalowania/rozszerzenia projektu zgodnie z potrzebami.

7. Wiele wersji językowych. Microsoft Visio 2003 jest dostępny w 17 wersjach. Ulepszono obsługę języków azjatyckich i tekstu dwukierunkowego.

8. Ścisła integracja z innym oprogramowaniem ułatwia import i eksport informacji lub zestawianie materiałów. Na przykład oprogramowanie Eplan 5 uzyskało certyfikat dla struktury zarządzania okresem trwałości produktu ?Industrial IT? firmy ABB, spełniając wymagania ABB dotyczące ?globalności, elastyczności, produktywności, normalizacji i bezpieczeństwa?. Microsoft Visio integruje się z innymi narzędziami opartymi na Microsoft Office, umożliwiając integrację z kalendarzami programu Outlook z tej rodziny lub generowanie raportów do arkusza Excel.

9. Automatyzacja wielu funkcji, takich jak tworzenie odwołań (pomocnych również w nawigacji), wyszukiwanie, numerowanie przewodów, generowanie wykazów, wymiarowanie oraz sprawdzanie błędów/alarmów. Program EDS (Elecdes Design Suite) firmy SCADA Systems Ltd. pobiera informacje z rysunków schematów układów sterowania (2D) i tworzy układy rozplanowane przestrzennie (3D) elektrycznych urządzeń tablicowych oraz tras prowadzenia kabli. Alstom wykorzystuje te informacje
do obliczania długości kabli potrzebnych do wykonania danego urządzenia tablicowego (pulpitu operatorskiego) i na tej podstawie automaty tną kabel na odcinki odpowiedniej długości, eliminując ręczne cięcie.

10. Rozszerzanie właściwości poprzez regularną aktualizację. Im dłużej dostawcy obsługują stare oprogramowanie, tym mniej zasobów mogą poświęcić na ulepszanie bieżącego produktu. Dlatego z rozwojem platform sprzętowych i oprogramowania systemów operacyjnych w pewnym momencie konieczne staje się przejście do nowej generacji i nowej struktury. Opłaca się zwracać uwagę na oferty aktualizacji, ponieważ często towarzyszą im specjalne promocje.

Na przykład 15 stycznia 2004 r. Autodesk ?wysłał na emeryturę? produkty oparte na AutoCAD 2000 i zaoferował atrakcyjne zniżki, zachęcając do aktualizacji od 1 listopada 2003 r. Jednocześnie ?Autodesk zaprzestał serwisowania pełnej linii produktów opartych na AutoCAD 2000 oraz Autodesk Inventor 4?. Może się to wydawać postępowaniem obcesowym, ale jest szeroko stosowaną metodą podtrzymywania rozwoju.

Dostawcy udostępniają wersje demonstracyjne lub próbne oprogramowania w celu ich przetestowania, a wielu oferuje seminaria dla grup użytkowników oraz szkolenia przez Internet.