Zwiększanie wydajności w zmieniającym się świecie

W branży, w której niskie marże są standardem, wszelkie zmiany w dynamice lub preferencjach rynkowych, cenach bądź przepisach prawnych będą miały ponadprzeciętny wpływ na producentów. Ci z większą szansą na odniesienie sukcesu to producenci potrafiący wskazać obszary produkcyjne, w których potrafią dostosować się do zmian i pozostać w czołówce. Oznacza to eksponowanie całego łańcucha dostaw, zakupów i wykorzystywanie danych na potrzeby ulepszeń operacyjnych, zwiększenia poziomu wykorzystania aktywów, wydajności oraz maksymalizacji zysków.
Dostęp do informacji tego typu może być bodźcem dla ulepszeń oddziałujących na zysk. W przypadku amerykańskiego producenta kiełbasy, wdrożenie nowego rozwiązania z zakresu informacji produkcyjnych doprowadziło do zwiększenia rocznego zysku o 0,10 proc. lub 50 tys. kilogramów mięsa. Operatorzy są w stanie dostrzec zmiany wagowe, dokładne nadwyżki, przestoje maszyn, a nawet temperaturę mięsa w czasie rzeczywistym i potrafią od razu wprowadzić właściwe zmiany.
Posiadając właściwe informacje łatwiej jest monitorować i wydajniej zarządzać liniami produkcyjnymi, zgłaszać i działać w oparciu o dane generowane w czasie rzeczywistym, tak jak w przypadku powyżej, oraz usprawniać procesy w celu zapobiegania awariom sprzętu. Dostępne są już zaawansowane technologie zapewniające sterowanie automatyczne, śledzenie inteligentne, sieciowanie oparte na numerze IP oraz szczegółowe analizowanie danych wspierające radzenie sobie z wpływem sił zewnętrznych na wewnętrzne cele wydajnościowe.
Znormalizowany system sterowania może zapewnić mierzalne i zmieniające reguły gry opcje usprawnienia procesów i celów na potrzebyskrócenia czasu przestojów oraz wprowadzenia ulepszeń w zakresie podstawowej produktywności i wydajności.
Na przykład, włoski producent wybudował nową rozlewnię piwa wyposażoną w system sterowania oparty o przodujący w branży protokół EtherNet/IPTM. Jego największym atutem jest to, że oprócz redukcji czasu przygotowania zakładu i zapewnienia integracji pomiędzy architekturą sterowniczą i automatyzacyjną, scala również cały zakład w szeroką sieć korporacyjną. Zwiększona widoczność danych pociąga za sobą wzrost wydajności zakładu i udoskonalone procedury podejmowania decyzji w całym przedsiębiorstwie.
Pojedynczy system obejmujący cały zakład łączy sterowanie procesem, sterowanie dyskretne, sterowanie energią, informacje i bezpieczeństwo w jedną wspólną infrastrukturę. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę korzystania z różnych systemów sterowania, przyczyniając się do istotnych ulepszeń w zakresie optymalizacji, redukcji całkowitych kosztów własności oraz zwiększenia dostępu do informacji.
Źródło: Rockwell Automation