Zwiększ wydajność dzięki automatycznemu etykietowaniu

Czy ponownie wpisujesz dane etykiety, czy też korzystasz z pośredniego eksportu danych? Zwiększ wydajność produkcji, poprawiając jakość danych na etykietach, a jednocześnie drukując etykiety z większą prędkością w stałych lub zmiennych lokalizacjach za pomocą automatycznego etykietowania bezpośrednio z systemu ERP.

  • Popraw jakość danych na etykietach: unikaj kosztownych błędów w etykietowaniu, korzystając z danych pochodzących bezpośrednio z jednego źródła, którym może być zarówno zwykły arkusz kalkulacyjny, jak i kompleksowy system ERP oraz dowolne rozwiązanie pośrednie
  • Zwiększ prędkość etykietowania: wyeliminuj konieczność ponownego wpisywania danych i skróć czas wydruku etykiety nawet o 5 minut
  • Duża elastyczność drukowania: korzystaj z szerokiej gamy profesjonalnych drukarek etykiet w stałych lokalizacjach lub w dowolnym miejscu z dostępem do sieci wi-fi

Czy mogę skorzystać z automatyzacji? Zobacz infografikę >>


BRADY Polska