ZW Tychy: Montaż kotła za 171 mln zł

  Na budowie bloku energetycznego w Zakładzie Wytwarzania Tychy, Tauron Ciepło rozpoczął montaż nowoczesnego kotła, o wartości 171 mln zł. Powstający obiekt ma 40 m wysokości i waży 560 ton. Prace przy rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem.

  Na budowie bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy 25 sierpnia odbył się tradycyjny chrzest walczaka – urządzenia, w którym będzie następowało oddzielenie wody od pary, kierowanej następnie na turbinę napędzającą produkcję energii elektrycznej i ciepła. Montaż tego elementu to tradycyjny kamień milowy procesu budowy kotła.

  – Inwestycja, która obecnie jest realizowana w tyskim zakładzie, zapewni wysokie parametry sprawnościowe przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko. Na początku ubiegłego roku na terenie tego zakładu otworzyliśmy blok biomasowy o mocy 40 MW – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

  Inwestycja budowy kotła w Zakładzie Wytwarzania Tychy jest jedną z wielu dużych, obecnie realizowanych przez grupę przedsięwzięć. Budowa bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt (z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą) to drugi etap tworzenia nowych mocy w tyskim zakładzie. W ramach realizacji pierwszego etapu, w latach 2008-2012, przebudowano kocioł węglowy bloku na jednostkę spalającą w 100 proc. biomasę. Koszty obu etapów szacowane są na 782,5 mln zł, z czego budowa bloku będzie kosztować ok. 618,5 mln zł.

  – Naszym celem jest zapewnienie dostępu do wytworzonej efektywnie i ekologicznie energii oraz ciepła, a rozbudowa mocy wytwórczych w tyskim zakładzie jest jedną z naszych kluczowych inwestycji. Zastosowane rozwiązania technologiczne będą spełniały wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT) i zapewnią ciągłość pracy elektrociepłowni przez najbliższe 30 lat, a co za tym idzie, są gwarancją bezpieczeństwa energetycznego dla Tychów – mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu Tauron Ciepło.

  Wykonawcy informują, że budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. – Szacujemy, że stopień zaawansowania inwestycji wynosi blisko 20 proc., co jest zgodne z założonym i uzgodnionym z Tauron Ciepło postępem prac. Zaawansowanie robót pozwala sądzić, że termin oddania WZ Tychy będzie dotrzymany – powiedział Jacek Faltynowicz, prezes Elektrobudowy. Kolejnym ważnym etapem po usadowieniu walczaka będzie montaż zbiorników przytłokowych węgla oraz elementów podgrzewających wodę i podających węgiel.

  Montaż walczaka rozpoczął proces instalowania 40-metrowego i 560-tonowego kotła fluidalnego. Będzie to jedna z najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie, spełniająca wymagania BAT (tj. najlepszych dostępnych technik).

  – Głównymi zaletami kotłów CFB, takich, jaki pracować będzie w ZW Tychy, jest elastyczność paliwowa, brak kosztownych instalacji oczyszczania spalin oraz pozytywne doświadczenia z eksploatacji. Kocioł dostarczony do tyskiego zakładu wytwarzania będzie bardzo wydajny i przystosowany do spalania węgla kamiennego (o różnych parametrach) jak również biomasy – mówi Sebastian Wawrzyniak, główny inżynier projektu. – Kocioł fluidalny dla Zakładu Wytwarzania Tychy będzie kolejną jednostką CFB dostarczoną przez Foster Wheeler dla grupy Tauron. Pięć innych jednostek, w tym kocioł CFB 460 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza, pracuje już w elektrowniach i elektrociepłowniach firmy Tauron – dodaje.

  Zgodnie z tradycją, montażowi walczaka towarzyszy jego uroczysty chrzest, którego na placu budowy dokonał 25 sierpnia Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki. Walczak otrzymał imię Tyszek. Zakład Wytwarzania Tychy jest głównym producentem ciepła dla mieszkańców Tychów oraz firm działających w Tyskiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.