Zintegrowany system pomiarowy IMS-I: prowadzenie i najwyższa precyzja pomiaru

Zintegrowany system pomiarowy łączy prowadnice szynowe kulkowe i prowadnice szynowe wałeczkowe z nowatorskim systemem pomiaru długości, tworząc nowy produkt IMS-I. Dokładność tego indukcyjnego systemu pomiarowego jest porównywalna z liniałami szklanymi o najwyższej precyzji, co sprawia, że może on być wykorzystywany zamiast zewnętrznych systemów pomiarowych w obrabiarkach.
Pomiar indukcyjny z okresem sygnału 40 μm
Zintegrowany system pomiarowy IMS-I to precyzyjne narzędzie, które dzięki dokładnemu pomiarowi pozycji gwarantuje doskonałe obrabianie przedmiotów. Poprzez indukcyjną oraz bezdotykową zasadę pomiarową system umożliwia pracę bez zużywania się, co skraca okresy przestoju. Dzięki integracji systemów jest on szczególnie zwarty, co oszczędza przestrzeń zabudowy instalacyjnej.
Korzyści płynące ze szczególnych właściwości produktu:
• Wysoka dokładność systemowa
• Indukcyjna oraz bezdotykowa zasada pomiarowa
• Funkcja pomiarowa zintegrowana z prowadnicą
• Odporność na zanieczyszczenia, bez dodatkowych czynności
Kluczowe dane techniczne:
• Okres sygnału: 40 μm (1 Vss)
• Dokładność podziału: +/- 3 μm/m
• Prowadnice szynowe kulkowe: rozmiary 20/25/30/35/45
• Prowadnice szynowe wałeczkowe: rozmiary 35/45/55
• Jednoczęściowe długości szyn do 4500 mm