Zarządzanie efektywnością energetyczną w MŚP

  W dniu 14.11.2017 r. odbyła się w Poznaniu konferencja zorganizowana wspólnie przez MP Polskie Klastry sp. z o.o. ze Szczecina, Agencję Użytkowania iPoszanowania Energii z Łodzi oraz TÜV SÜD sp. z o.o. z Poznania pt. ?Zarządzanie efektywnością energetyczną w MŚP ? systemy monitorowania (EMS/SCADA) i zarządzania energią (ISO 50001)? realizowana w ramach projektu EE-METAL: ?Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MŚP z przemysłu metalowego i maszynowego? (?Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry?). Finansowanego w ramach HORYZONT 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Badań Naukowych i Innowacji, grant Nr 694638. 

  W pierwszej części konferencji dr Marzena Frankowska z MP Polskie Klastry sp. z o.o., koordynatora Klastra Metalowego METALIKA omówiła: Znaczenie efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego. Następnie Marta Podfigurna i Andrzej Gołąbek z AUiPE sp. z o.o. przedstawili materiał dotyczący: Potencjału oszczędności zużycia energii w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Na zakończenie pierwszej części konferencji zostały uroczyście wręczone indywidualne raporty z audytów energetycznych dla przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie EE-METAL.
  Druga część konferencji obejmowała prezentacje przygotowane przez prof. dr hab. inż. Jacka Eliasza,  TÜV SÜD Polska sp. z o.o.: Standardy zarządzania energią ISO 50001: 2011 w praktyce MŚP, dr inż. Macieja Musiała, TÜV SÜD Polska sp. z o.o.: Współpraca z firmą certyfikującą ISO 50001 oraz na zakończenie spotkania Tomasz Zarzycki z firmy ASKOM sp. z o.o. z Gliwic przedstawił i omówił prezentację pt.: Znaczenie systemów monitoringu zużycia energii EMS/SCADA w MŚP  – dobre praktyki.

  Zaproponowane rozwiązania dla uczestników projektu to przeprowadzone w 21 podmiotach bezpłatnych audytów energetycznych, zrealizowane sesje szkoleniowe (warsztaty, jako źródło wymiany doświadczeń), standaryzacja metod i doradztwo w zakresie technologii ? bezpośrednia współpraca z uczestnikami projektu, której celem jest doprowadzenie do przyjęcia ISO 50001 oraz zastosowanie Systemów Monitorowania Energii i upowszechnienie najlepszych praktyk. 

  Podstawowe korzyści z udziału w projekcie dla uczestników projektu, można przedstawić w kilku punktach:

  1. Mniejsze uzależnienie od zasobów surowcowych. 
  2. Mniejsze wydatki na energię. 
  3. Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku, będącego liderem i dobrym przykładem dla innych. 
  4. Stabilność i kontrola kosztów. 
  5. Możliwość podejmowania inwestycji dzięki uzyskanym oszczędnościom.

  PEŁNA WERSJA RAPORTU JEST DOSTĘPNA NA STRONACH INTERNETOWYCH: www.ee-metal.com ? strona projektu EE-METAL www.polskieklastry.org/efektywnosc-energetyczna/ ? Klaster Metalowy METALIKA www.auipe.pl/projekty/efektywnosc-energetyczna-projekt-ee-metal – Agencja Poszanowania i Użytkowania Energii