Zakończenie praktyk 2018 w B&R

Z wizytą u klienta RPC Bebo Polska Sp. z o.o. Grupa II sierpień, Poznań 2018

50 studentów spośród licznych aplikacji – tylu młodych inżynierów znalazło zatrudnienie na praktykach i stażach w ramach programu praktyk, które B&R organizuje corocznie. Edycja 2018 właśnie dobiega końca.

B&R od lat daje możliwość studentom na zyskanie doświadczenia w pracy na rozwiązaniach B&R oferując im praktyki i staże w swoich biurach w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu oraz u swoich klientów, którzy zadeklarowali udział w programie „Praktyki w Twoim Mieście”. Z szansy mogli skorzystać studenci mechatroniki, automatyki i robotyki oraz elektrotechniki, czwartego i piątego roku studiów.

Studenci rozpoczęli swoją praktykę od tygodniowego szkolenia z zakresu systemów automatyzacji B&R, a kolejno przystąpili do prac nad projektami. W tym roku studenci pracowali między innymi nad symulacją i programem procesu paletyzacji, modyfikacją zestawu demonstracyjnego Demo-wall czy projektem maszyny grawerującej. Efekty końcowe zaprezentowali przed zespołem B&R. W swoich projektach pod okiem wykwalifikowanych opiekunów poszerzali swoją wiedzę z zakresu programowania, wizualizacji, obsługi Automation Studio czy komponentów mapp Technology. Zarówno praca zespołowa, jak i indywidualna w nowym miejscu pozauczelnianym pozwoliły rozwinąć młodym inżynierom nie tylko wiedzę techniczną, ale również ich umiejętności miękkie. Zdobyte doświadczenie z pewnością będzie cennym punktem w dokumentach aplikacyjnych przyszłych kandydatów do pracy.

Grupa I lipiec, Poznań

Wśród opinii od samych studentów, szczególnie cenione były: przystępny sposób przekazu informacji, wyjątkowa atmosfera oraz duży komfort pracy.

Dziękujemy za pozytywne opinie zaangażowanie studentów i zapraszamy już za kilka miesięcy.

Źródło: B&R