Za małe wsparcie dla innowacji w Polsce

  Tylko 17 proc. przedsiębiorców uważa, że wsparcie dla innowacji w Polsce jest dobrze ukierunkowane, mimo zgodnej opinii, że właśnie one są kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego – wynika z Barometru Innowacji GE.

  Zdaniem 95 proc. respondentów badania innowacje w istotnym stopniu przyczyniły się do wzrostu poziomu życia w Polsce w ostatniej dekadzie, jednak tylko 24 proc. menedżerów uważa, że Polska stworzyła środowisko sprzyjające innowacjom – wynika z badania.

  – O ile, jako jedna z barier rozwoju w Polsce wiele razy wskazywany był brak kapitału społecznego, niechęć do współpracy, to z badania wynika, że te bariery mogą być przełamane. 89 proc. respondentów w Polsce twierdzi, współpraca na rzecz innowacji jest opłacalna, podczas gdy średnia światowa to 77 proc. – twierdzi Beata Stelmach, prezes GE w Polsce.

  Z badania wynika, że Polscy menedżerowie dość dobrze identyfikują kluczowe umiejętności, jakie ich firmy muszą opanować, żeby skutecznie wprowadzać innowacje – zrozumienie potrzeb klientów wskazuje 89 proc., umiejętność przyciągania i zatrzymania najbardziej utalentowanych i najlepiej wykwalifikowanych pracowników (76 proc.), zdolność szybkiego przyswojenia i wdrożenia technologii (73 proc.). Gorzej jest z realizacją tych zamierzeń w praktyce. Tylko 33 proc. respondentów było przekonanych, że ich firmy doskonale rozpoznają potrzeby klientów, a tylko 17 proc. uznało, że ich firmy świetnie radzą sobie z zatrzymaniem młodych i zdolnych pracowników.

  Ponad połowa polskich respondentów (55 proc.) za liderów innowacyjności w Polsce uważa małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy (średnia globalna wynosi 41 proc.). Na drugim miejscu znalazły się międzynarodowe korporacje, wskazane przez 20 proc. respondentów.

  Co przeszkadza? Przede wszystkim brak odpowiednich inwestycji i wsparcia finansowego (wskazuje na to 20 proc. respondentów), trudności z wypracowaniem nowatorskich i przełomowych rozwiązań (16 proc.). Zdaniem ankietowanych menedżerów zadaniem dla rządu byłoby lepsze dostosowanie programów nauczania do potrzeb biznesu (96 proc.) i lepsza ochrona własności intelektualnej (95 proc.), odpowiednia ochrona dla poufności informacji i tajemnic firmy (93 proc.).

  Beata Stelmach podkreślała, że odległe miejsca polski w rankingach innowacyjności nie do końca oddaje rzeczywisty stan. – Ostatnie 25 lat było dla Polski jedna wielką innowacją – stwierdziła prezes GE. Leszek Grabarczyk, wiceprezes Narodowego Centrum badań i Rozwoju dodawał, że firmy często ze względów podatkowych – nie uwzględniają swoich wydatków na innowacje w statystykach.