XXII Konferencja Automatyków Rytro 2018

Jak co roku szerokie grono automatyków spotkało się  dniach 22-23 maja 2018 na XXII Konferencji Automatyków w Rytrze pod hasłem „Automatyka w Inżynierii Środowiska. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Patronat medialny objęły: Automatyka, Control Engineering, Napędy i Sterowanie, MAM (dawniej Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, automatyka.pl, automatykaOnline.pl.

Celem Konferencji było: przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w inżynierii środowiska. Przygotowane referaty przybliżyły tematykę a zaprezentowane przez firmy organizujące Konferencję rozwiązania pomogą w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

Organizatorami Konferencji było Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Środowiska w Krakowie oraz  firmy: ABB, AUMA, DANFOSS, EMERSON, HELUKABEL, JUMO, LIMATHERM, LUMEL, PEPPERL+FUCHS,SIEMENS, TURCK, WEIDMULLER, WIKA, oraz jej inicjator SKAMER-ACM.

W Konferencji udział wzięli: przedstawiciele Wyższych Uczelni Technicznych, przedstawiciele przemysłu, biur projektowych, przedstawiciele prasy technicznej i branżowych portali internetowych, producenci i integratorzy systemów pomiarów i automatyki przemysłowej.

Część naukową zapewnili profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, którzy w swoich referatach poruszali problematykę automatyki i ochrony środowiska z punktu widzenia badań naukowych. Na czele delegacji naukowej stał profesor Ryszard Tadeusiewicz, który objął Konferencję patronatem merytorycznym z wykładem „Czwarta rewolucja techniczna”. Mgr inż. Jarosław Gracel reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii  omówił Platformę Przemysłu Przyszłości. Następnie prof. dr  hab. inż. Jan Maciej Kościelny przedstawił prace prowadzone w Instytucie Automatyki  Politechniki Warszawskiej  dotyczące automatyki w inżynierii środowiska. Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus dokonał przeglądu urządzeń sterujących i oprogramowania jakie powstało w ciągu 35 lat w Politechnice Rzeszowskiej. Nowe technologie w obszarze kształtowania  popytu i podaży energii elektrycznej omówił prof. dr  hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej. Prof. dr  hab. inż. Ireneusz Soliński reprezentujący Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii zaprezentował koncepcje „zielonych stref energetycznych” w Polsce.  Na pytanie „ jak  w technice i biznesie opanować nadmiar  informacji i wydobyć z niego istotną wiedzę?” w swojej prelekcji odpowiedział Prodziekan  ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Izworski. Dr Rafał Solecki reprezentujący Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawił „Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R”. Z kolei inną ścieżkę dofinasowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak. Wykład tematyczny „Automatyka w inżynierii środowiska” wygłosił przedstawiciel firmy SKAMER-ACM z Tarnowa mgr inż. Paweł Tomaszewski. 

Na zakończenie profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej z Oświęcimia panowie Igor Kurytnik i Witold Stankowski, w krótkich wystąpieniach odnieśli się do tematyki Konferencji.

Pozostała część prezentacji została przeznaczona dla producentów systemów automatyki, którzy prezentowali nowości w swojej ofercie, rozwiązania mające swoje zastosowanie w inżynierii środowiska.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział 260 osób.

Część artystyczną w tym roku zapewnił zespół Rifformacja. W bardzo dobry humor po intensywnym obradach wprowadził wszystkich zebranych Jerzy Kryszak i koncert zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz.

Kolejny dzień konferencji to tradycyjnie warsztaty i targi pomiarów automatyki.

Na zakończenie wszyscy spotkali się na obiedzie w stylu góralskim, gdzie przy muzyce góralskiej można było podsumować spotkanie i podzielić się wrażeniami.

Niezmiennie od 22 lat wszyscy wyjeżdżają z Rytra bogatsi w wiedzę i odliczają czas do kolejnej Konferencji.

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.