XII Konferencja SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM – Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0

Głównym celem konferencji SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM jest integracja środowisk akademickich i przemysłowych oraz synergiczna współpraca obu środowisk w zakresie nowych technologii oraz kształcenia kadr dla prężnie rozwijającego się przemysłu w Polsce. Stawia to wyzwania dla środowisk naukowych realizujących prace z zakresu nauk stosowanych.

Hasło tegorocznej edycji konferencji: Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0 uwzględnia trendy rozwoju obróbki skrawaniem i narzędzi odnosząc się do badań z zakresu:

  • procesów i technologii skrawania,
  • konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów narzędziowych,
  • materiałów narzędziowych oraz powłok stosowanych na ostrza skrawające,
  • obróbki materiałów trudnoskrawalnych,
  • efektywności obróbki skrawaniem,
  • pomiarów i diagnostyki procesu skrawania.

Zachęcamy do uczestnictwa w XII SZKOLE OBRÓBKI SKRAWANIEM, która jest platformą spotkań specjalistów z zakresu obróbki skrawaniem i narzędzi. Można na niej wymieniać informacje o sobie, swojej firmie, zainteresowaniach zawodowych, prezentować i publikować swoje osiągnięcia. Można też reklamować swoją działalność, wspierając w zamian finansowo SZKOŁĘ. Wydawane przez SZKOŁĘ OBRÓBKI SKRAWANIEM książki mają w założeniu charakter edukacyjny i prezentują światowe trendy z dziedziny obróbki skrawaniem i narzędzi, a także dorobek i osiągnięcia różnych ośrodków badawczych, firm i poszczególnych osób. Materiały naukowe prezentowane w ramach SZKOŁY publikowane są także w czasopiśmie MECHANIK.

Organizator: Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej.

Więcej informacji : www.sos2018.tu.koszalin.pl