Wyższa sprawność energetyczna maszyn i urządzeń dzięki przetwornicom częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth

Użytkownicy maszyn i urządzeń przemysłowych na całym świecie kładą coraz większy nacisk na sprawność energetyczną maszyn i systemów. Wykorzystując elektromechaniczne napędy pracujące odpowiednio do zapotrzebowania umożliwia znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej.
Na przykład silniki o bezstopniowo regulowanej prędkości obrotowej, stosowane jako napędy pomp umożliwiają zmniejszenie poboru energii elektrycznej nawet o 80% w porównaniu z napędami. pracującymi ze stałą prędkością obrotową w tego typu systemach. Przetwornice częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 firmy Bosch Rexroth w prosty i ekonomiczny sposób wykorzystują ten potencjał oszczędności. Łatwość wdrożenia, otwarte interfejsy komunikacyjne oraz skalowalnośćw zakresie wydajności i działania umożliwiają szybką ich integrację z różnego rodzaju środowiskami automatyzacji.
Inteligentne przetwornice częstotliwości sterują prędkością obrotową odpowiednio do zapotrzebowania, zmniejszając w ten sposób znacznie pobór energii elektrycznej przez systemy takie jak pompy, kompresory i wentylatory. Można je integrować w różnego rodzaju maszynach i wykorzystywać jako kompaktowe jednostki sterowania prędkością i momentem. W połączeniu z silnikami z magnesem stałym przetwornice częstotliwości zwiększają sprawność energetyczną, a płynnie regulowana częstotliwość impulsów ogranicza jednocześnie hałas silnika do minimum. Wbudowane liczniki mierzą rzeczywisty pobór energii i udostępniają cenne informacje dla potrzeb optymalizacji energetycznej maszyn i systemów.
Konfiguracja bez użycia komputera PC
Zintegrowany panel sterowania umożliwia łatwy rozruch bez użycia programatorów czy komputera PC. Użytkownik może za jego pomocą uruchomić automatyczne dostrajanie lub szybko i łatwo wprowadzić albo zmienić nieliczne wymagane parametry. Opcje przełączania między zestawami parametrów i zintegrowany sterownik PID zwiększają elastyczność urządzenia i wraz z różnego rodzaju opcjonalnymi modułami wejść/wyjść i komunikacyjnymi typu fieldbus umożliwiają zastosowanie tych urządzeń w dowolnej maszynie. Na wyświetlaczu można wyświetlić wszystkie parametry. Zdejmowany panel sterowania jest wyposażony w funkcję kopiowania i archiwizacji parametrów. Usprawnia to rozruch wielu przetwornic częstotliwości o takich samych lub podobnych zestawach parametrów i zmniejsza nakład pracy przy wymianie urządzeń. Wyposażone są w analogowe wejścia i wyjścia, których można używać do sterowania prędkością obrotową. . Wejścia i wyjścia cyfrowe umożliwiają łatwe bezpośrednie połączenia urządzeń ze sterownikami PLC. Przetwornice częstotliwości EFC 3610 i EFC 5610 wyposażone są w rezystor hamujący oraz filtr sieciowy co w połączeniu z zastosowaniem techniki instalacji przy użyciu zacisków wtykowych oraz możliwości instalacji na szynie DIN zmniejsza nakład pracy przy montażu.
Otwarte interfejsy komunikacyjne
Przetwornice częstotliwości firmy Bosch Rexroth są standardowo wyposażone w interfejs komunikacyjny Modbus lub opcjonalnie można skorzystać z komunikacji PROFIBUS. Funkcje zabezpieczeń pracy pompy i monitorowania temperatury silnika chronią system w krytycznych warunkach procesowych.
Dwie nowe serie przetwornic częstotliwości obsługują zakres mocy od 0,4 kW do 18,5 kW. Oprócz dowolnie konfigurowalnego trybu działania U/f modele EFC 5610 oferują dodatkowo sterowanie wektorowe, umożliwiające uzyskanie optymalnej krzywej momentu. W trybie wysokiego obciążenia mogą być przeciążane do 150% przez 60 s.
Przetwornice częstotliwości EFC 5610 umożliwiają także uzyskanie momentu rozruchowego 200% przy częstotliwości 0,5 Hz.

Więcej informacji