Wyniki sondażu: Wpływ COVID-19 na inżynierów

Fot. aleksandarlittlewolf / freepik.com

Dane dotyczące skutków koronawirusa zostały zebrane w dniach od 12 do 17 marca od osób odwiedzających strony internetowe Control Engineering. Połowa respondentów odczuwa negatywne skutki; połowa ma problemy z łańcuchem dostaw. Wyniki obejmują wpływ na przemysł, biznes, podejmowane decyzje, podróże, perspektywy na przyszłość, strategie i inne zagadnienia.

Połowa respondentów biorących udział w ankiecie dotyczącej wpływu wirusa (COVID-19) stwierdziła, że wpływ na ich firmy jest negatywny, a około połowa ma problemy z łańcuchem dostaw. Wiodące działania podjęte do tej pory przez firmy skupiają się na ograniczeniu podróży (77%), zachęcaniu do pracy w domu (52%), wzmożonej pracy nad planami awaryjnymi obecnie i nadejściu zmian wkrótce (52%) oraz wyeliminowaniu podróży (36%). 

Sposób przeprowadzenia ankiety

Od 12 do 17 marca osoby odwiedzające strony internetowe Control Engineering (wszystkie edycje) podawały dane dotyczące skutków pandemii COVID-19. Ze 158 odpowiedzi w ankiecie, 84 respondentów odpowiedziało na wszystkie pytania, a 74 odpowiedziało na niektóre z nich. Margines błędu wynosi 10,6%. Pytania dotyczyły wpływu koronawirusa na biznes, decyzji firm, pracy zdalnej i operacji, łańcuchów dostaw, podróży, spotkań i targów, perspektyw na przyszłość w przypadku podobnych wyzwań, strategii rządowych w poszczególnych krajach oraz porad. 

Rysunek 1. Około połowa respondentów badania stwierdziła, że ich firmy doświadczają negatywnych skutków koronawirusa (COVID-19). | Zdjęcie dzięki uprzejmości: CFE Media i Technologia Badanie wpływu inżynierii COVID-19, 12?17 marca

Wyniki ankiety

Wśród respondentów 69% pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, choć reprezentowane były w sumie 24 inne kraje. Poza USA najliczniej reprezentowane były Polska, Czechy, Rosja,  Indie, Wielka Brytania, Kanada, Meksyk i Arabia Saudyjska, a wszystkie w liczbie jednocyfrowej. W ankiecie zapytano, czy koronawirus ma negatywny wpływ na działalność respondenta. Około połowa odpowiedziała, że tak; 13%, że tak, w dużym stopniu; a 36%, że tak, ale w niewielkim stopniu lub trudno to zmierzyć. Ponadto 21% stwierdziło, że nie; 26%, że jeszcze nie, ale tak będzie, jeśli sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas; a 5% nie było pewnych. Z powodu zaokrągleń suma wynosi 101%. 

Rysunek 2. Około połowa respondentów badania stwierdziła, że ich firmy doświadczają negatywnych skutków łańcucha dostaw spowodowanych koronawirusem (COVID-19). | Zdjęcie dzięki uprzejmości: CFE Media i Technologia Badanie wpływu inżynierii COVID-19, 12?17 marca

Działania podjęte na skutek pandemii

W ankiecie zapytano, jakie działania, spośród podanych, firmy respondentów podejmują w związku z koronawirusem. Wśród 10 najczęstszych odpowiedzi znalazły się:

1. Ograniczanie podróży;

2. Praca nad planem awaryjnym obecnie; Spodziewanie się zmian już wkrótce;

3. Zachęcanie do pracy w domu;

4. Eliminacja podróży;

5. Opóźnianie lub rezygnacja z zatrudniania pracowników;

6. Dodanie awaryjnego łańcucha dostaw, źródeł dodatkowych itp.;

7. Opóźnianie lub anulowanie inwestycji;

8. Obowiązek pracy w domu (jeśli to możliwe),

9. Dodanie nowych możliwości produkcyjnych w celu uzupełnienia przerw w łańcuchu dostaw;

10. Zwiększenie produkcji odpowiednich kategorii produktów w celu zaspokojenia zwiększonego popytu.

W ankiecie zadano również pytanie otwarte: Jakie inicjatywy operacyjne podejmuje Twoja firma, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Twoim zakładzie? Odpowiedzi zostały przedstawione w chmurze słów i obejmowały wysyłanie aktualizacji dotyczących zdrowia, zmianę procesów sanitarnych, wydawanie rękawiczek, środki odkażające do rąk. Największe słowa w chmurze to ręka, aktualizacje i zdrowie, a następnie wysyłanie, dom, podróż i linki (patrz online). Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakie technologie, procesy lub porady, o których nie wspomniano tutaj, są sugerowane lub oferowane przez osoby zajmujące się inżynierią w Twojej organizacji, aby pomóc w zwalczaniu skutków koronawirusa? Największymi słowami w chmurze odpowiedzi były dom i praca (rys. 3). 

Rysunek 3. Jakie technologie, procesy lub porady, które nie zostały tu wymienione, są proponowane lub oferowane przez inżynierów w Twojej organizacji, aby pomóc w zwalczaniu skutków koronawirusa? | Zdjęcie dzięki uprzejmości: CFE Media i Technologia Badanie wpływu inżynierii COVID-19, 12?17 marca

Nie każdy może pracować w domu

Mimo to praca zdalna nie sprawdza się w przypadku wszystkich, ponieważ 45% respondentów stwierdziło, że nie może wykonywać w domu najważniejszych zadań, 31% nie może w ogóle pracować z domu, a 24% nie było pewnych/ lub stwierdzili, że mogą wykonywać tylko niektóre obowiązki. Około połowa respondentów stwierdziła, że ich firma ma problemy z łańcuchem dostaw. 8% stwierdziło, że ma poważne problemy, 40%, że niewielkie, 39%, że nie ma żadnych problemów, a 12% nie było pewnych. Odwołane lub przełożone imprezy branżowe i spotkania to duży problem dla 15% respondentów, średni problem dla 36%, a 49% stwierdziło, że to nie problem i że mogą uzyskać potrzebne informacje wirtualnie i/lub od dostawców. Czy koronawirus czegoś nas nauczył? W ankiecie zapytano, czy firmy respondentów będą bardziej czy mniej przygotowane na podobne wyzwania w przyszłości: 26% odpowiedziało, że tak, absolutnie bardziej przygotowane, 54% stwierdziło, że trochę bardziej przygotowane, ale spodziewa się podobnych wyzwań, 18% stwierdziło, że nie spodziewa się żadnej różnicy. Jeden respondent spośród 87, którzy odpowiedzieli na to pytanie, stwierdził, że jego firma będzie następnym razem mniej przygotowana. Jakie strategie powinien przeanalizować rząd, aby pomóc w radzeniu sobie z tego typu sytuacjami w przyszłości? Trzy najwyżej ocenione odpowiedzi to: 

1. Zachęcanie do ponownego przeniesienia kluczowych segmentów produkcji z powrotem do kraju (produkty farmaceutyczne lub spożywcze (wynik rankingu 154); 

2. Inwestowanie w badania i rozwój w dziedzinie medycyny w celu przyspieszenia rozwoju szczepionek i możliwości testowania wirusów (wynik w rankingu 153); 

3. Jeszcze bardziej promować automatyzację produkcji, gdzie produkcja może być realizowana przy minimalnym zaangażowaniu operatora (wynik w rankingu 89).

Przegląd wiadomości na temat zdrowia i dobrego samopoczucia, związanych z branżą inżynierii przemysłowej znajdziesz na www.controleng.com, razem z większą ilością skutków COVID-19 w branży.


Mark T. Hoske jest redaktorem naczelny Control Engineering, CFE Media and Technology, mhoske@cfemedia.com