Większość liczących się firm IT zanotowała wzrosty sprzedaży do przemysłu

W roku 2014 można było zauważyć znaczne ożywienie w zakresie zainteresowania przedsiębiorstw z sektora przemysłowego wdrażaniem nowych rozwiązań teleinformatycznych – przekonuje Paweł Szklarz, dyrektor zarządzający w sektorze przemysł i energetyka w Infovide-Matrix.
Zdaniem naszego rozmówcy, dlatego też większość liczących się firm oferujących realizację takich projektów zanotowała wzrosty sprzedaży w tym obszarze.
– Klienci z sektora przemysłowego w coraz większym stopniu rozróżniają jakość oferty firm wykonawczych oraz rozumieją korzyści, jakie mogą osiągnąć z usprawnienia swojej działalności poprzez wdrożenie rozwiązań IT – uważa Paweł Szklarz. – W efekcie ogłaszane przetargi coraz częściej są skutecznie rozstrzygane i przechodzą w etap realizacji wdrożeń.

Jak podkreśla przedstawiciel Infovide-Matrix, historycznie sektor przemysłowy koncentrował swoje zainteresowanie wokół wdrażania rozwiązań klasy ERP. – Ta tendencja oczywiście pozostała aktualna, ponieważ są to systemy kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw z tego sektora – przekonuje. – Firmy jednak znacznie częściej zaczynają inwestować w coraz bardziej wyspecjalizowane rozwiązania.

W pierwszej kolejności nasz rozmówca wymienia wdrażanie infrastruktury do integracji danych – zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i pomiędzy przedsiębiorstwami.

– Tego typu rozwiązania dają szansę na znaczne przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji procesów biznesowych – uważa. – Z drugiej strony przedsiębiorstwa przemysłowe zaczynają intensywnie wykorzystywać systemy Business Intelligence jako element wsparcia w procesach decyzyjnych – mówi Paweł Szklarz.

W tym wypadku ciekawym trendem, na który zwraca uwagę nasz rozmówca, jest łączenie systemów BI z systemami typu GIS, pozwalającymi wzbogacenie analiz danych o informację przestrzenną.

Źródło: WNP