W dalszym ciągu dwucyfrowy wzrost w Comau Robotics

Firma Comau nadal odnotowuje wzrost w swym sektorze Robotyki i już trzeci rok z kolei zarejestrowała dwucyfrowy wzrost pod względem sprzedaży robotów przegubowych.
Podobnie wyniki w poszczególnychbranżach odzwierciedlają ogólną tendencję wzrostową, która nabiera jeszcze większego znaczenia, bowiem podkreśla sukces realizowanych przez Comau strategii penetracji rynku.
Wyniki w 2015 roku wzrastały równomiernie tak w sektorze motoryzacyjnym, jak i w sektorze ogólnoprzemysłowym, z tym że w przypadku tego ostatniego spółka Comau dokonała i wciąż dokonuje inwestycji zarówno na poziomie handlowym, jak i na poziomie produktu. Poprawę, poza Chinami, odnotowano zwłaszcza w Europie Wschodniej i w regionie NAFTA.
W regionie APAC firma znacznie zwiększyła sprzedaż, po części dzięki otwarciu w Chinach zarówno zakładu produkcyjnego, jak i jednego z najbardziej nowatorskich Ośrodków Innowacji w ramach globalnej sieci Comau.
Źródło: Comau