UNITRONIC? TRAIN

Przewody magistralowe – MVB i WTB – sieciowane radiacyjnie do wysokich wymagań w zastosowaniach kolejowych

Korzyści:

 • Dobra odporność chemiczna
 • Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
 • Rozszerzony zakres temperatury
 • Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru
 • Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC

Zakres zastosowania:

 • Systemy komunikacji: przewodowa magistrala pociągu (WTB, wire train bus) i wielofunkcyjna magistrala pojazdun(MVB, multifunction vehicle bus) tworzą tzw. sieć łączności pociągu TCN (train communication network)
 • Przewody magistrali UNITRONIC? TRAIN zaprojektowano do użytku w sieci łączności pociągu:
 1. TCN zgodnie z normą IEC 61375
 2. MVB zgodnie z normą IEC 61375-3-1
 3. WTB zgodnie z normą IEC 61375-2-1
 • Do zastosowania w pojazdach kolejowych i autobusach, do instalacji i zastosowań nieruchomych z możliwością wystąpienia ograniczonego ruchu
 • Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia

Cechy produktu:

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z EN/IEC:

 • bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-1
 • brak gazów korozyjnych zgodnie z EN 60754-2
 • brak fluoru zgodnie z EN 60684-2
 • brak gazów toksycznych zgodnie z EN 50305
 • niska gęstość dymu zgodnie z EN 61034-2
 • niepodtrzymujący płomieni zgodnie z EN 60332-1-2
 • brak rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z EN 60332-3-25

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z NF:

 • toksyczność gazów zgodnie z NF X 70-100
 • niska gęstość dymu zgodnie z NF X 10-702brak rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z NF C 32-070, Kat. C1 i C2

Właściwości chemiczne:

 • olejoodporny zgodnie z normą EN 50264-1
 • odporny na działanie paliw zgodnie z normą EN 50264-1
 • kwasoodporny zgodnie z normą EN 50264-1
 • odporny na działanie zasad zgodnie z normą EN 50264-1
 • odporny na działanie ozonu zgodnie z normą EN 50264-3-2