Trwa wzrost zakupów urządzeń testujących i pomiarowych

My tu gadu gadu, a entropia rośnie! Dlatego konieczne jest serwisowanie oraz wykonywanie kalibracji z zalecaną częstotliwością. Paski strzepią się, czujniki przesuwają, a wydajność spada (podobnie jak w przypadku ludzkich perypetii) ? wyjaśnia Bill Southard, prezes firmy DST Controls, która jest integratorem systemów. ? Długoterminowe utrzymanie systemu sterowania w szczytowej formie wymaga od użytkowników nieustannej czujności oraz posługiwania się urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.

? Dobrzy integratorzy znają swoich klientów i zawsze polecą listę urządzeń kalibracyjnych, niezbędnych do utrzymania systemu w szczytowej formie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przeszkolą również personel klienta w zakresie ich użytkowania. Klient zapłacił duże pieniądze za prawo własności i użytkowania systemu. Użytkowanie natomiast zazwyczaj jest możliwe tylko przy posiadaniu niezbędnych narzędzi konserwacyjnych, gotowych do użycia ? kontynuuje Southard.

Cykl powinien przebiegać w następujący sposób: automatyzacja, kalibracja, utrzymanie. Nawet te, tak mądre słowa, mogły nie znaleźć posłuchu, podczas ostatnich spadków koniunktury gospodarczej. Jednakże wygląda na to, że sytuacja uległa zmianie.

Zwiastuny nadziei

W ostatnim badaniu trendów w sprzęcie kontrolno- pomiarowym, przeprowadzonym przez czasopismo Control Engineering USA wspólnie z Reed Research Group, z których obie stanowią część Reed Business Information (www.reedbusiness.com), widać jeden pomyślny symptom. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2004 roku, poprzez umieszczony w sieci kwestionariusz. Zawarte w nim pytania dotyczyły opinii użytkowników na temat preferencji w zakresie produktów z dziedziny sprzętu kontrolno-pomiarowego.

W ankiecie wzięło udział 170 prenumeratorów, którzy oceniają, wybierają, rekomendują, instalują i/lub kupują sprzęt kontrolno-pomiarowy. Wyniki badania dają obraz tego, co użytkownicy uważają za ważne, zarówno z punktu widzenia technologii jak i kosztów.

Tradycyjnie, pogorszenie się sytuacji gospodarczej znajduje swoje odzwierciedlenie w redukcji personelu oraz wydatków na zakupy sprzętu. Prosesy wymiany oraz modernizacji sprzętu kontrolno-pomiarowego również ulegają zawirowaniom ekonomicznym. W porównaniu z wcześniejszym badaniem, przeprowadzonym przez Control Engineering w roku 2002, prognozy respondentów dotyczące zakupów sprzętu kontrolno-pomiarowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy uległy poprawie: 28% powiedziało, że oczekują zwiększenia zakupów nowych urządzeń (wobec poziomu 12% w roku 2002), 60% respondentów uważa, że zakupy utrzymają się na tym samym poziomie (wobec 78% poprzednio), a zaledwie 12% spodziewa się zmniejszonych zakupów (w porównaniu z 18% w roku 2002).

Trendy w podstawowych obszarach zastosowań urządzeń testowych i pomiarowych w danych gałęziach przemysłu pozostają niezmienione w porównaniu do poprzedniej ankiety. Nie jest to dziwne, zważywszy rozbudowane inwestycje w infrastrukturę oraz konsekwentne przestrzeganie własnych metodologii produkcyjnych

Źródło: Control Engineering z danymi Reed Research

Potrzeby są duże i różnorodne

Realizacja procesów zgodnie ze specyfikacjami oraz standardami jakościowymi wymaga, aby sprzęt produkcyjny był utrzymywany na najwyższym poziomie funkcjonalności. Programy wykrywania i usuwania usterek jak również konserwacja zapobiegawcza wymagają, by sprzęt kontrolno-pomiarowy był łatwy w użyciu, precyzyjny i niezawodny. Musi on umożliwiać precyzyjną kalibrację oprzyrządowania procesowego oraz sprzętu służącego do kontroli jakości ? bezpośrednio przy procesie, bądź też w laboratorium. Sprzęt kontrolno-pomiarowy jest również używany do monitorowania jakości zasilania, pomaga w realizacji zgodności z wymaganiami standardów OSHA oraz EPA i stanowi podstawę różnorodnych inicjatyw doskonalenia procesów. Generalnie zasadą jest, że im bardziej złożony i rozległy jest sam proces, tym istnieje większa potrzeba stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego. Jednakże spełnienie tego wymogu to niewielka cena, jaką trzeba zapłacić za dostrajanie i konserwacje dzisiejszych zautomatyzowanych fabryk.

Według wyników ankiety z roku 2002 połączone wyniki dla aplikacji procesów ciągłych i wsadowych składają się na największą grupę zastosowań sprzętu kontrolno-pomiarowego, na poziomie 35%. W obszarze ?wytwarzanie produktów dyskretnych? wyniosło to odpowiednio 20%, a usługi związane z mediami komunalnymi to 18%. W obrębie aplikacji podstawowych zastosowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego wyniosło: dla procesów ciągłych (osobno) 11%, a dla procesów wsadowych (osobno) tylko 8%. W kategorii ?inne? znalazło się pozostałych 7%. Trendy w obrębie aplikacji podstawowych sprzętu kontrolno-pomiarowego dla poszczególnych gałęzi przemysłu pozostały bez zmian (w porównaniu do wyników poprzedniej ankiety), nie było również niespodzianek, jeśli chodzi o długoterminowe plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury oraz wierność istniejącym metodologiom produkcyjnym.

Kto co mierzy?

Rodzaje pomiarów wykonywanych przy użyciu sprzętu kontrolno-pomiarowego nie odbiegają znacząco od wyników poprzedniej ankiety.

Parametry elektryczne ? to główna cześć wykonywanych pomiarów, stanowiąca aż 48% całości. Na kalibrację przypadło 22% zastosowań urządzeń. Następna duża kategoria ? 15% to pomiary temperatury, często uznawane za zmienną procesową, ale będące również istotną wartością w produkcji dyskretnej, mediach komunalnych oraz procedurach testowych.

W zakładach produkcyjnych coraz popularniejszy staje się trend, by zrobić więcej za pomocą mniejszych środków. Producenci sprzętu do pomiarów temperatury dostrzegają wzrastający popyt na oferowany przez nich sprzęt, w ramach programów konserwacji zapobiegawczej, programów, które mają na celu obniżenie kosztów produkcyjnych. Szczególnie wzrasta zapotrzebowanie na bezkontaktowe urządzenia do pomiaru temperatury na podczerwień ? ze względu na ich wygodę, różnorodność oraz bezpieczeństwo.

? Monitorowanie temperatury to doskonały sposób wczesnego wykrywania pogorszonego działania urządzeń, zarówno elektrycznych jak i mechanicznych ? mówi Jason Wilbur, menadżer segmentu termografii w firmie Raytek Corp. ? W szczególności Raytek dostrzega rosnące zapotrzebowanie na urządzenia do graficznego odwzorowania rozkładu temperatur, generujące dwuwymiarowy obraz termiczny.

? Ta technologia, obecnie zdecydowanietańsza dla małych i średnich firm, znacznie redukuje czas wymagany do zeskanowania linii produkcyjnej, szafy elektrycznej czy innego sprzętu produkcyjnego. Urządzenia generujące obrazy termiczne mogą dostarczać informacje dotyczące lokalizacji potencjalnych problemów w czasie rzeczywistym. ? dodaje Wilbur.

Z pozostałych ?trzech najważniejszych? zmiennych procesowych (ciśnienie, przepływ oraz poziom) żadna nie odnotowała przyrostu zastosowań większego niż jednocyfrowe. Częstotliwość takich zdarzeń to zaledwie ok. 1% wymaganych pomiarów. W skład innych pomiarów (6%) weszły: sprawdzanie wymiarów, właściwości chemiczne, szorstkość powierzchni oraz kolor.

Wygoda to w dalszym ciągu istotna kwestia

Trend zmierzający w kierunku posługiwania się przyrządami wielofunkcyjnymi trwa nadal. Respondenci ostatniej ankiety znowu opowiadają się za stosowaniem tego właśnie rodzaju urządzeń kontrolno-pomiarowych. Większość respondentów wyraźnie preferuje przyrządy wielofunkcyjne. Zastosowanie urządzeń wielofunkcyjnych przewyższyło również urządzenia o pojedynczym zastosowaniu w kategorii sprzętu analitycznego. Najmniejsze zapotrzebowanie na sprzęt wielofunkcyjny odnotowano w kategorii kalibracji. Nie mniej jednak zapotrzebowanie w tym obszarze również wzrasta.

Według Jima Shields, starszego specjalisty ds. produktów w firmie Fluke Inc.: ? Coraz więcej profesjonalistów zajmujących się kalibracją oprzyrządowania oczekuje od swoich urządzeń do kalibracji spełniania różnorodnych funkcji. Zaledwie 10 lat temu narzędzie kalibracyjne wyposażone w protokół komunikacyjny HART (highway addressable remote transducer), było nie do pomyślenia. Obecnie kilku producentów uwzględnia jakiś poziom integracji ze standardem HART w dokumentowaniu kalibratorów procesowych. Zamiast noszenia kalibratora pętlowego, ciśnieniowego, kalibratora temperatury oraz komunikatora HART technicy mają obecnie dostęp do wszystkich tych funkcji ujętych w jednym narzędziu. Jednakże te wielofunkcyjne kalibratory są w dalszym ciągu przeznaczone do użycia dyskretnego, w systemach analogowych 4-20 mA.

Cyfrowe mierniki wielofunkcyjne ewoluują równie szybko. Najpierw w jednym urządzeniu znalazły się: amperomierz, woltomierz i omomierz, a obecnie dodawane są funkcje pozwalające na mierzenie parametrów napędów o regulowanej prędkości oraz na przechowywanie danych o temperaturze. Jednakże są one przeznaczone jedynie do pomiarów niskonapięciowych. W rezultacie technicy w dalszym ciągu noszą rozmaite narzędzia, chociaż obecnie jest ich już mniej. Każde narzędzie spełnia różnorodne funkcje w konkretnym obszarze zakładu.

Cóż więc wywołuje zapotrzebowanie na różnorodne funkcje? Shields podsumował to w dwóch słowach: produktywność i sieci. Aby utrzymać dochodowość firmy, przemysł musi zwiększać wydajność we wszystkich aspektach działania firmy, łącznie z konserwacją zakładu i budynków. Równocześnie funkcje przemysłowe stają się coraz bardziej niezależne, co zmusza techników do równoczesnego wykrywania i usuwania usterek wielu systemów.

PRZYRZĄDY KONTROLNE I POMIAROWE

Multimetr cyfrowy dla wymagających zastosowań

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny 87V (Digital Multimeter ? DMM) jest narzędziem testowym przeznaczonym do optymalizacji produktywności i bezpieczeństwa w trudnych warunkach przemysłowych. Obwód jest w stanie precyzyjnie mierzyć napięcie oraz częstotliwość systemów nastawnych napędów silnikowych. Te coraz bardziej popularne systemy wytwarzają zakłócenia elektryczne, z którymi zwykłe DMM nie dają sobie rady. 87V ma wbudowany termometr i jest wyposażony w duży wyświetlacz cyfrowy na dużym białym podświetlanym tle, co ułatwia odczytywanie wyników w pomieszczeniach o niskim poziomie światła. Jest przeznaczony do zastosowania przy 600 V w środowisku Cat IV oraz 1 000 V w środowisku Cat III i jest w stanie wytrzymać szczytowe wartości napięcia dochodzące do 8 kV, co pomaga zabezpieczyć użytkowników przez zagrożeniami wynikającymi z wyładowań łukowych.www.fluke.com
autoryzowany dystrybutor ? TMEwww.tme.com.pl
Fluke Corp.

Miernik cęgowy mierzy moc oraz jakość zasilania

Seria chwytaków kleszczowych Amprobe ACD-50 ? mierzących moc oraz jakość mocy oferuje pełny zakres możliwości pomiaru jakości zasilania oraz średniej kwadratowej wartości prądu, napięcia i rezystancji. Urządzenie mierzy prąd przemienny (AC) do 400 A oraz napięcie stałe i przemienne (ac/dc) aż do 600 V. Czytelne wyświetlacze pokazują napięcie oraz wartości harmoniczne prądu (THD, DC oraz indywidualne do 25), współczynniki mocy, moc czynną, moc bierną oraz moc pozorną, energię oraz częstotliwość. Urządzenie jest w stanie wykonywać ciągłe pomiary przez 90 godzin przy użyciu dwóch baterii 1 V AAA (R6).

W serii występują trzy modele: ACD-51HP mierzy moc, współczynnik mocy oraz częstotliwość; ACD-55HPQ mierzy harmoniczną oraz częstotliwość, zaś ACD-56HPQ łączy wszystkie te cechy, mierząc: moc, współczynnik mocy, harmoniczną i częstotliwość.www.amprobe.pl
Bel j.w.

 

Łatwy w użyciu generator obrazów termicznych

ThermoViewTi30 to przenośny generator obrazów termicznych, który pozwala technikom, po krótkim szkoleniu, wykonywać tanio i precyzyjnie kontrole z zakresu konserwacji zapobiegawczej oraz wykrywać i usuwać usterki sprzętu.

Wielofunkcyjne urządzenie jest zaprojektowane do użycia w przemyśle komunalnym, farmaceutycznym, petrochemicznym, celulozowym oraz papierniczym i w zakładach produkcyjnych, które dbają o zabezpieczenie sprzętu, zwiększenie produktywności, kontrole jakości oraz redukcję czasu przestojów. Urządzenie ma wzmocnioną konstrukcję, jest lekkie i szybko generuje zeskanowane obrazy, jak również pomiary radiometryczne na dużym ekranie LCD. Obrazy można następnie skopiować do pamięci komputera za pomocą towarzyszącego urządzeniu oprogramowania do wykonywania analizy termicznej i generowania raportów. W cenie zestawu są: uniwersalny zasilacz, stacja dokująca, futerał, oprogramowanie oraz dwudniowe szkolenie.www.raytek.com
Raytek Inc.

Projektowanie graficzne

Najnowszy produkt w rodzinie LabView służący do graficznego projektowania to LabView 7.1. Produkt ten stosuje Express Technology do automatycznej instrumentacji oraz aplikacji pracujących w czasie rzeczywistym z nowym Express VIs dla NI instrumentów modułowych oraz NI-DAQmx, zaawansowane debugowanie oraz czas wykonania na niskim poziomie dla 7.1 Real-Time Module. Unowocześniona wersja upraszcza projektowanie dla wszystkich użytkowników LabView, niezależnie od platformy sprzętowej. Zastosowanie pięciu nowych Express VIs dla NI dygitalizerów, generatorów sygnałów oraz cyfrowych I/O o wysokiej prędkości we/wy, pozwala użytkownikom na konfigurowanie wręcz wyrafinowanych pomiarów oraz starowanie akwizycji danych za pomocą zwykłej myszy. Moduł PDA zapewnia większą funkcjonalność akwizycji danych łącznie z szybszą akwizycją wielokanałową oraz przełączaniem analogowo-cyfrowym.www.ni.com/poland
National Instruments

Seria cyfrowych oscyloskopów

Seria cyfrowych oscyloskopów DL7400 są to urządzenia 500 MHz o 8 kanałach analogowych i 16-bitowych wejściach logicznych. Seria składa się z czterech modeli: 4-kanałowy z 2 MW pamięci na kanał, 8-kanałowy z 2MW/kanał, 4-kanałowy z 8 MW/kanał oraz 8-kanałowy z 8 MW/kanał. Wszystkie próbki o prędkości 2 GS/sek. Podobno konfiguracja eliminuje koszt oraz niedogodności związane z próbami synchronizowania jednego lub więcej oscyloskopów przy użyciu analizatora logicznego. Zaawansowane przełączanie pozwala urządzeniom przechodzić z sygnału analogowego na cyfrowy lub na połączenie. Rodzaje przerzutników obejmują przerzutniki wzorcowe (analogowe i cyfrowe) przerzutniki z modulacją szerokości impulsów, przerzutniki sygnałów zakłócających oraz przerzutniki TV. Urządzenia mogą zapisywać zmierzone wcześniej długości fal do pamięci, po czym analizować je po zakończeniu wykonywania pomiarów.www.yokogawa.pl
Yokogawa Corp. of America

Zdalne monitorowanie i zapisywanie danych

Przekaźnik iTHX pozwala użytkownikom na monitorowanie i zapisywanie temperatury, względnej wilgotności oraz punktu rosy poprzez sieć Ethernet lub Internet bez konieczności instalowania specjalnego oprogramowania, za wyjątkiem przeglądarki sieci Web. Urządzenie łączy się z siecią Ethernet za pomocą standardowego złącza RJ-45 oraz wysyła dane w standardowych pakietach TCP/IP. Obsługuje aktywne strony sieci Web aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym, wyświetlać wykresy temperatury i wilgotności, czy też dane zapisane w dzienniku, w standardowym formacie danych, które można wykorzystać w arkuszach kalkulacyjnych, czy w programie do akwizycji danych, takich jak MS Excel, czy też Visual Basic. Urządzenie ma jeden próbnik temperatury/wilgotności. Można dokupić dodatkowy próbnik do dwukanałowego monitorowania oraz pomiaru różnicowego. Funkcja alarmu pozwala na wysłanie wiadomości poprzez e-mail do podłączonego do Internetu pagera lub telefonu komórkowego.www.omega.com
Omega Engineering Inc.

 

Więcej informacji dotyczących producentów można uzyskać odwiedzając strony internetowe firm omówionych produktów.