Trendy i oczekiwania w projektowaniu nowoczesnych zasilaczy UPS

Wybór odpowiedniego zasilacza UPS dla centrum przetwarzania danych lub środowiska IT jest wielowymiarowym zadaniem, które obejmuje decyzje dotyczące wydajności, integracji z istniejącym środowiskiem, dostępności, elastyczności, bezpieczeństwa cybernetycznego i innych czynników. Jest to decyzja, którą należy podjąć w oparciu o ogólną strategię działalności firmy i inwestycje modernizacyjne.

W zależności od tego, czy zasilacz UPS jest przeznaczony do pracy w serwerowniach, szafach sieciowych i małych centrach przetwarzania danych, czy też w dużym centrum przetwarzania danych, należy wziąć pod uwagę odpowiedni jego typ – jednofazowy lub trójfazowy. Rozważane są również kwestie dostępności, niezawodności, zajętej przestrzeni, łatwości integracji i wpływu na środowisko, ale te oczekiwania stanowią minimum. Zasilacz UPS musi znacznie wykraczać poza te ramy, aby zapewnić inteligentniejsze zarządzanie energią i wartość biznesową.

Zapotrzebowanie na centra przetwarzania danych rośnie i podczas gdy muszą one odpowiednio reagować na wzrost pojemności, oczywiste trendy nie polegają na tym, aby firmy otwierały więcej takich centrów, ale na tym, aby zareagować poprzez inwestycje mające na celu uczynienie istniejącej infrastruktury bardziej wydajną. Nowoczesna infrastruktura jest kluczem do prowadzenia skutecznego, wydajnego i efektywnego kosztowo obiektu, a jej realizacja w dużej mierze wiąże się z przejściem na systemy zwirtualizowane i bardziej energooszczędne.

Modernizacja poprzez wymianę starszych urządzeń, renowację obiektów, stosowanie środowisk wirtualnych i automatyzacji tam, gdzie jest to możliwe, ułatwia konsolidację i redukcję kosztów operacyjnych na rynku nieruchomości, energii i siły roboczej. Nie chodzi tylko o podstawowe systemy informatyczne czy inwestowanie w infrastrukturę obiektów pomocniczych wokół zasilania. Chłodzenie i szafy rack są również ważne, zarówno z powodu wirtualizacji, jak i zmian w gęstości sprzętu, klasy energetycznej i zwiększonych wymagań dotyczących odporności. Przestarzałe techniki zarządzania infrastrukturą i centrami przetwarzania danych prowadzą nie tylko do nieefektywności energetycznej lub braku pojemności obliczeniowej, ale stwarzają również większe ryzyko awarii i przerw w dostawach energii.

Wirtualizacja jest kluczowa

Nowoczesne, zwirtualizowane systemy informatyczne umożliwiają centrom przetwarzania danych zwiększenie mocy obliczeniowej, pojemności pamięci masowej i innych zasobów przy znacznie mniejszym obciążeniu, podczas gdy architektury oparte na chmurze zwiększają wykorzystanie zasobów. Inwestycje niezbędne do modernizacji zwracają się zazwyczaj dzięki wydajności, niezawodności i sprawności nowoczesnego systemu, w porównaniu z kosztami i ograniczeniami związanymi ze starszym środowiskiem.

W przypadku zarządzania energią w środowiskach wirtualnych najważniejszym aspektem jest możliwość integracji zasilacza UPS z istniejącymi platformami wirtualizacji. Jeśli nie udaje się tego zrobić, to zasilacz UPS jest tylko zwykłym pudełkiem z bateriami.

W środowiskach wirtualnych więcej usług działa na mniejszej ilości sprzętu, co kładzie większy nacisk na to, aby sprzęt – i usługi, które działają za jego pomocą – były zawsze dostępne. VMware, Microsoft, Citrix i inni dostawcy oprogramowania do wirtualizacji serwerów umożliwiają „migrację na żywo” w celu transferu maszyn wirtualnych z jednego serwera hosta do drugiego w celu zrównoważenia obciążenia lub w przypadku konserwacji lub awarii. Żaden z tych systemów nie zawiera jednak wbudowanych funkcji do reagowania na przerwy w dostawie prądu, a systemy ochrony zasilania zazwyczaj używają własnej, oddzielnej konsoli poleceń, pozostawiając menedżerom IT i profesjonalistom z branży centrów przetwarzania danych jedno narzędzie do wirtualizacji, a drugie do zarządzania zasilaniem, co zmniejsza ich zdolność do monitorowania infrastruktury i może wydłużyć czas reakcji w razie wystąpienia awarii.

Natomiast program Intelligent Power Manager firmy Eaton integruje się z głównymi platformami wirtualnymi, umożliwiając menedżerom IT i profesjonalistom z branży centrów przetwarzania danych przeglądanie i zarządzanie całym systemem zasilania za pośrednictwem jednej konsoli. Uruchamia on również migrację na żywo, a w przypadku przedłużającej się przerwy w zasilaniu, zręcznie wyłącza maszyny wirtualne i hosty w klastrze.

Jest to ważne, ponieważ wirtualizacja serwera znacznie komplikuje ochronę danych podczas awarii zasilania. Wyzwanie polega na tym, że gdy zwirtualizowane centrum przetwarzania danych jest pozbawione zasilania, technicy muszą wyłączyć nie tylko fizyczne serwery, ale także wirtualne maszyny działające na tych serwerach. Dodatkowo muszą oni wykonać wiele kroków w tym procesie w określonej kolejności, często w obliczu dużej presji czasu. Na przykład muszą wyłączać maszyny wirtualne przed maszynami fizycznymi, a urządzenia podstawowe – takie jak kontrolery domen i współdzielone macierze pamięci – po serwerach, które od nich zależą.

Wydajność z założenia

Oprócz rosnących potrzeb w zakresie przepustowości, centra przetwarzania danych są również napędzane przez podwójną presję związaną z rosnącymi kosztami energii i większą świadomością ich wpływu na środowisko. Wyzwaniem stojącym przed profesjonalistami z branży IT i centrów przetwarzania danych jest zmniejszenie zużycia energii bez wpływu na niezawodność serwerów, urządzeń do przechowywania danych lub sieci.

Oczywiście zasilacz UPS powinien być oceniany zgodnie z jego wartością. To, co wnosi on do firmy, to ciągłość działania, odporność i przywracanie sprawności po awarii – wartości, które zapewnią, że firma będzie mogła kontynuować działalność nawet w przypadku przedłużających się i nieoczekiwanych przerw w dostawach energii. Mimo to, gdy dostępność, jaką zapewnia UPS, jest oczywista – lub przynajmniej powinna taka być – często wartość zasilacza zależy od wydajności i możliwości zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania, co różnicuje zasilacze UPS.

Nowoczesne zasilacze UPS są projektowane z myślą o niskim całkowitym koszcie posiadania i wyposażone w technologie zwiększające wydajność oraz redukujące koszty utrzymania i serwisu. Przyczynia się to do czegoś więcej niż tylko do redukcji kosztów energii, bowiem daje informatykom narzędzia do maksymalizacji czasu pracy sieci, odporności i przedłużenia okresu użytkowania.

Firma Eaton zainwestowała znaczne środki w swoje technologie, aby zapewnić najbardziej zaawansowane, niezawodne i najbardziej wydajne rozwiązania w całej swojej ofercie UPS. Zasilacze UPS firmy Eaton charakteryzują się jednymi z najwyższych w branży wskaźników sprawności, wynoszącymi do 99%. Jednocześnie gęstość mocy UPS wzrosła o ponad 50%, co oznacza, że UPS może być konstruowany w mniejszych rozmiarach, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsce, podczas gdy straty ciepła przez niego generowane zmniejszyły się o 40% ze względu na mniejsze straty mocy, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na chłodzenie.

Nieodłączna sprawność nowoczesnego zasilacza UPS oznacza, że centrum przetwarzania danych i infrastruktura ulegają poprawie, aby osiągnąć wskaźnik efektywności wykorzystania energii (PUE) na poziomie, który będzie trudny do przebicia. Z tych samych powodów zasilacze UPS są z założenia ekologiczne. Zwracamy teraz uwagę na to, w jaki sposób można zwiększyć wydajność zasilacza UPS, aby zapewnić większy zwrot z inwestycji i jeszcze bardziej ograniczyć negatywny wpływ centrum przetwarzania danych na środowisko.

Energia odnawialna może być niejednostajna, ale nowoczesny zasilacz UPS może pomóc operatorom sieci przezwyciężyć pewną niestabilność, gwarantując, że centrum przetwarzania danych przyczyni się do wykorzystania energii odnawialnej i będzie za to wynagradzane. Pierwszym tego przykładem jest wykorzystanie zasilacza UPS jako rezerwy w celu zapewnienia równowagi między popytem a podażą w sieci, gdzie centra przetwarzania danych natychmiast reagują na zapotrzebowanie energetyczne na poziomie sieci, aby utrzymać częstotliwość w dozwolonych granicach, co pomaga operatorom sieci uniknąć przerw w dostawach energii na dużą skalę. Oznacza to, że centra przetwarzania danych wspierają sieć w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a także maksymalizują zyski z inwestycji w zasilacze UPS, otrzymując rekompensatę za brak poboru energii lub za oferowanie mocy z powrotem do sieci.

Podsumowanie

Utrzymanie ciągłości działania obciążenia krytycznego jest priorytetem centrum przetwarzania danych podczas przerw w dostawie prądu, ale oczekuje się, że nowoczesny zasilacz UPS zapewni znacznie większą wydajność i funkcjonalność. Oczekiwane minimum to zapewnienie wysokiej dostępności, ekologiczna konstrukcja, łatwa integracja ze wszystkimi środowiskami fizycznymi, odporność na zmiany w przyszłości i optymalizacja w celu wydłużenia okresu użytkowania. Oddzielenie inteligentnego systemu zarządzania energią od nieużytecznej skrzynki z bateriami wykracza dużo dalej.

Spośród wszystkich trendów w zakresie zasilania centrów przetwarzania danych, wirtualizacja i wydajność mają największy wpływ na wydłużenie czasu pracy i obniżenie całkowitych kosztów posiadania. Firmy powinny postrzegać zaawansowane systemy zarządzania energią jako niezbędny element każdego dobrze zaprojektowanego środowiska wirtualizacji, jednocześnie poszukując funkcji, które zmniejszą koszty eksploatacji i umożliwią zasilaczowi UPS zapewnienie większej wartości dla działalności biznesowej.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.pl/powerquality. Aktualności dostępne są na kanale (@ETN_EMEA) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton) w serwisie LinkedIn.

Źródło: Eaton