TOP 10 najpopularniejszych artykułów 2023 roku

Raport: coboty przemysłowe 2023

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie przemysłowym integracja robotyki współpracującej oznacza transformacyjną zmianę paradygmatu, redefiniując sposób, w jaki branże podchodzą do automatyzacji. Niniejszy raport analizuje kluczową rolę robotyki współpracującej w nowoczesnych procesach produkcyjnych, podkreślając jej głęboki wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i wszechstronność. Wspierając płynną współpracę człowieka z robotem, te innowacyjne technologie nie tylko optymalizują produktywność, ale także tworzą bezpieczniejsze i bardziej adaptacyjne środowiska pracy. Ponieważ polski przemysł coraz częściej dąży do usprawnienia operacji i sprostania złożonym wyzwaniom, zrozumienie zasad i korzyści płynących z robotyki współpracującej staje się kluczowe dla trwałego sukcesu na konkurencyjnym rynku globalnym dla polskich producentów, zarówno dużych, jak i małych.

10 najważniejszych cech nowoczesnego systemu SCADA

Nowoczesny system kontroli nadzorczej i akwizycji danych (SCADA) powinien być zaprojektowany tak, aby pomóc producentom wykorzystać cyfrową transformację i powinien działać w oparciu o nowoczesną technologię.

Poprawa operacji konserwacyjnych za pomocą analizy danych

Zwiększ niezawodność, planując i integrując analizę danych przy użyciu Big Data, które już są gromadzone podczas operacji konserwacyjnych. Oto pięć kroków do wdrożenia analizy danych w operacjach konserwacyjnych.

Wykrywanie niebezpiecznych gazów w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia emisji

W artykule opisujemy, jak jedna uniwersalna technologia detekcji pomaga chronić ludzi i zakłady przemysłowe, jednocześnie umożliwiając wykrywani

6 obszarów utwardzania komputerów przemysłowych

Utwardzanie komputerów polega na uczynieniu ich systemów odpornymi na cyberataki. Inżynierowie pracujący w przemyśle stają się coraz bardziej świadomi konieczności utwardzania systemów i sprzętu informatycznego. W artykule opisujemy w skrócie sześć etapów wdrażania tych zabezpieczeń.

4 strategie wdrażania systemów monitoringu maszyn w przemyśle

W artykule opisujemy ustalanie celów dla systemów monitoringu maszyn, nadawanie priorytetów maszynom w zakładzie, opracowywanie odpowiednich wskaźników wydajności oraz ciągłe ulepszanie systemów monitoringu.

Wdrażanie hierarchii metod ograniczania ryzyka zawodowego w systemach bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

W artykule opisujemy, jak stosowanie podejścia warstwowego do bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej przynosi optymalne wyniki.

Przyśpieszanie projektowania maszyn dzięki technologii cyfrowych bliźniaków

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród producentów maszyn przemysłowych na temat największych problemów ze wdrażaniem technologii cyfrowych bliźniaków. Konstruktorzy maszyn wykorzystują obecnie tę technologię do zwiększenia efektywności procesów projektowania, dzięki czemu możliwe jest szybsze wyprodukowanie i uruchomienie maszyn przy niższych kosztach.

Zarządzanie silnikiem i techniki rozwiązywania problemów z silnikami indukcyjnymi prądu przemiennego

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące zarządzania silnikami obejmowały porady dotyczące napędów o zmiennej częstotliwości (VFD), sprawności silnika, norm dotyczących silników i nie tylko.

Oprogramowanie zwiększa elastyczność sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyki

Oparta na oprogramowaniu sztuczna inteligencja (AI) może być wykorzystywana do nadawania robotom zdolności, które pozwalają im na elastyczne poruszanie się między produkcją małoseryjną a automatyzacją na dużą skalę.