Texas Instruments – Wysokotemperaturowy moduł ewaluacyjny H.E.A.T.

Firma Texas Instruments wprowadziła na rynek moduł ewaluacyjny (EVM) H.E.A.T. (Harsh Environment Acquisition Terminal) ? wysokotemperaturowy system gromadzenia danych, zawierający kompletny zestaw komponentów TI toru sygnałowego przewidzianych do pracy w ekstremalnym zakresie temperatur od -55°C do 210°C. H.E.A.T. EVM jest gotowy do natychmiastowego użycia w piecu i może pracować do 200 godzin w temperaturze 200°C. Moduł może jednocześnie pobierać dane analogowe z ośmiu kanałów i wykonywać kondycjonowanie, cyfryzację i przetwarzanie tych sygnałów pod kątem rozmaitych zastosowań w wymagających, wysokotemperaturowych środowiskach, takich jak prace wiertnicze, aplikacje w silnikach odrzutowych oraz w różnych działach przemysłu ciężkiego. www.ti.com