Tetra Pak wybrał rozwiązania Rockwell Automation, aby zwiększyć wydajność produkcji

Tetra Pak i Rockwell Automation ogłosiły strategiczną współpracę w zakresie produkcji serów i proszków spożywczych. Rozwiązania Rockwell Automation, które zostaną wdrożone mają za zadanie ograniczyć zmienność oraz poprawić spójność jakości, jednocześnie zapewniając zrównoważoną i opłacalną produkcję w środowisku silnie sterowanym popytem.

Współpraca, zaczynając od odparowania i osuszania rozpyłowego – zaowocowała opracowaniem i wdrożeniem nowego rozwiązania Powder Plant Booster ?, które będzie elementem systemu sterowania predykcyjnego (MPC) firmy Rockwell Automation oraz technologii Pavilion8? i PlantPAx? MPC. Rozwiązanie Powder Plant Booster ?, z komplementarnym oprogramowaniem Pavilion8, jest platformą do modelowania procesów, zaawansowanej kontroli i optymalizacji, która integruje się z dowolnym systemem sterowania, aby w sposób ciągły zapewniać wgląd w czasie rzeczywistym, w diagnostykę i zaawansowane sterowanie. 

Połączenie eksperckiej wiedzy Tetra Pak w zakresie zastosowań spożywczych i wiodącej technologii cyfrowej firmy Rockwell Automation umożliwi producentom jeszcze szybsze i efektywniejsze dostosowanie się do nieustannie zmieniające się produkcji napędzanej popytem.

Firma Rockwell Automation wykazała, że aplikacje oparte na technologii Pavilion8 zapewniają redukcję zmienności jakości produktu nawet o 60%, redukcję produktów spoza specyfikacji nawet o 75%, poprawę przepustowości do 9% oraz zmniejszenie zużycia energii na jednostkę produktu do 9%. Dzięki temu, producenci mogą w pełni zoptymalizować swoją działalność,  zachowując konkurencyjność i możliwość zaspokajania  zmieniającym się oczekiwaniom rynku.

Fred Griemsmann, wiceprezes Cheese & Powder Systems w Tetra Pak: ?Obecnie sektor  żywności i napojów (food and drink) wymaga od producentów sprawności i operacyjności na niespotykaną jak dotąd skalę. To oznacza pełną gotowość z naszej strony do oferowania  klientom zaawansowanej technologii sterowania procesem, która jest zarówno elastyczna, jak i precyzyjna. Klienci mogą wykorzystać naszą wiedzę w zakresie zastosowań spożywczych, mieć dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym
i dostosowywać swoje zmienne procesowe do wymagań – bez utraty jakości, produktywności czy przepustowości. Ta wyjątkowa współpraca z Rockwell Automation stanowi filar, na którym opiera się ta zdolność ?.

Matthew Fordenwalt, wiceprezes GM ds. Systemów i rozwiązań w Rockwell Automation, mówi: ?Dla Rockwell Automation to to wielka radość móc budować i zacieśniać relacje biznesowe trwające od 35 lat, jak ma to miejsce w przypadku Tetra Pak. Tetra Pak podziela nasze przekonanie, że głębokie zrozumienie klienta, jego potrzeb i możliwości tworzy odrębną wartość. Jesteśmy przekonani, że wspólna optyka w połączeniu z wiedzą w zakresie technologii zapewnią branży rzeczywiste wyniki ukierunkowane na budowanie wartości ?.

Współpraca między firmami pokazuje, jak połączenie specjalistycznej wiedzy może pomóc klientom osiągnąć ważne cele biznesowe, również w skali globalnej. Tetra Pak może już oferować swoim klientom z branży odparowania i suszenia rozpyłowego sprawdzone rozwiązania w zakresie zaawansowanej kontroli procesu i predykcyjnego sterowania modelowego, które odniosły sukces na całym świecie.

Uwagi:

1.Współpraca biznesowa łączy doświadczenie Tetra Pak, światowego lidera w zakresie rozwiązań przetwarzania i pakowania żywności, oraz Rockwell Automation, największej na świecie firmy zajmującej się automatyzacją przemysłową i transformacją cyfrową.

2. Dane dotyczące wydajności Pavilion8 są oparte na ponad 350 projektach zrealizowanych w różnych firmach, zastosowaniach i branżach.

3. Sprawność (Agility) to krytyczny element  każdej nowoczesnej operacji wytwarzania/przetwarzania, ale musi być osiągnięta bez negatywnego wpływu na precyzję, jakość czy przepustowość.

4. Połączenie technologii jest pierwszym krokiem w tym, co stanie się długoterminowym procesem ciągłego doskonalenia. Nie jest to jednorazowa transakcja między dwiema firmami, będzie to część ciągłego cyklu współpracy opartego na danych operacyjnych w czasie rzeczywistym, precyzyjnie dostosowanych warunkach procesu, wymaganiach rynkowych/produktowych.

5. Obie firmy będą współpracować, aby stworzyć lepsze procesy, modele i rozwiązania kontrolne, z których skorzystają producenci.


Rockwell Automation