TELEMETRIA – MONITORING I STEROWANIE ROZPROSZONYMI OBIEKTAMI PRZEMYSŁOWYMI

  W rozproszonych geograficznie instalacjach bardzo istotnym zagadnieniem jest kontrola obiektów i urządzeń. Dla takich aplikacji firma ASTOR oferuje nowoczesny system monitoringu i sterowania, opracowany w oparciu o najnowsze technologie z dziedziny informatyki, automatyki oraz telemetrii. Efektem zintegrowania tych trzech dziedzin jest system mogący działać niezależnie, jako lokalny układ sterowania i monitoringu, jak również mogący współpracować z istniejącymi już w przedsiębiorstwie aplikacjami tego typu, tworząc rozproszony system z funkcją zdalnego sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych z oddalonych obiektów.

  Korzyści z wdrożenia

  Podstawowym celem wprowadzania systemu zdalnego monitoringu i sterowania w przedsiębiorstwie jest obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Oszczędności osiągane są, dzięki: eliminacji konieczności wyjazdów na obiekty technologiczne w celach kontrolnych lub pomiarowych, przyśpieszonej obsłudze awarii, szybkiej diagnostyce miejsc wystąpienia usterek, zmniejszeniu liczby przestojów maszyn oraz wydłużeniu czasu eksploatacji materiałów i urządzeń.

  Niezawodność potwierdzona ponad 200 instalacjami w całej Polsce

  Pierwsze systemy monitoringu i sterowania obiektami rozporoszonymi – bazujące na ofercie firmy ASTOR, były wdrażane już ponad 10 lat temu. Do tej pory wdrożonych zostało w Polsce ponad 200 takich systemów, m. in.: w branży wodno-kanalizacyjnej, energetyce, górnictwie, produkcji i transporcie. Wieloletnie doświadczenie jest dla firmy ASTOR źródłem do ciągłego rozwoju oferowanego rozwiązania, celem zapewnienia najwyższej niezawodności, prostoty obsługi i jeszcze lepszej integracji technologii z dziedziny informatyki, automatyki oraz telemetrii.

  Budowa

  System zbudowany jest w oparciu o cztery warstwy:

  – Warstwa aplikacyjna – sprzęt komputerowy wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, odpowiedzialnym za: gromadzenie, wizualizację i przetwarzanie danych obiektowych w czasie rzeczywistym oraz za ich archiwizowanie i dokumentowanie.

  – Warstwa transmisyjna ? urządzenia i media komunikacyjne, kablowe i bezprzewodowe: switche przemysłowe, konwertery szeregowe i ethernetowe, radiomodemy oraz moduły GSM/GPRS.

  – Warstwa sterowania ? system sterowania zapewniający stałą, wydajną i bezawaryjną pracę obiektów technologicznych i maszyn, budowany w oparciu o: sterowniki PLC, kontrolery PAC oraz  przemienniki częstotliwości.

  – Warstwa wykonawcza – elementy zainstalowane na poszczególnych obiektach technologicznych. Ich dobór jest związany bezpośrednio ze specyfiką aplikacji.

  Więcej informacji: www.astor.com.pl/telemetria