Technologie i procesy ochrony powietrza

Publikacja ujmuje całościowo problemy ochrony powietrza, począwszy od:

  • powstawania zanieczyszczeń, przez:
  • technologie ograniczania ich emisji,
  • projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję,
  • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Książkę polecamy studentom uczelni technicznych, uniwersyteckich i rolniczych, uczących się na kierunkach: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska i pokrewne. Przyda się również studentom politechnik na wydziałach inżynierii chemicznej i procesowej.

W zamyśle autorów publikacja stanowić będzie również pomoc dla inżynierów zajmujących się zagadnieniami ochrony czystości powietrza oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska w przemyśle oraz administracji.

Zgodnie z jednym z opublikowanych dokumentów Ministerstwa Środowiska: „Powietrze jest jednym z elementów środowiska, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. (…) Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają:

 • w sezonie zimowym: przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu,
 • w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.”

Najważniejszą zaletą niniejszej książki jest całościowe omówienie problemów ochrony powietrza, począwszy od:

  • powstawania zanieczyszczeń, przez:
  • technologie ograniczania ich emisji,
  • projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję,
  • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Publikacja ta dedykowana jest wszystkim tym, którym bliska jest tematyka:

 • ochrony środowiska,
 • ograniczania skażenia powietrza,
 • zrównoważonego rozwoju naszego kraju i Europy.

Informacja o autorze/ redaktorze:

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

profesor ndzw. Politechniki Łódzkiej,

Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska

Z wykształcenia jest specjalistą w zakresie inżynierii środowiska oraz inżynierii reakcji chemicznych, w szczególności w zakresie oczyszczania gazów odlotowych powstających w procesach spalania.

Jest pełnomocnikiem Rektora Politechniki Łódzkiej ds. wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz ds. gospodarki odpadami na uczelni. W aktualnej kadencji (2016-2020) jest Prodziekanem ds. Studenckich i Promocji Wydziału.Jest autorem 4 monografii, 62 rozdziałów w monografiach, 99 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, blisko 300 wystąpień (referatów i posterów) na konferencjach naukowych oraz 11 patentów i 3 zgłoszeń patentowych oraz 2 Polskich Norm. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzi wykłady w tym zakresie dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), a także zrównoważonego rozwoju.

Prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki

profesor Politechniki Łódzkiej

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Autorytet w zakresie inżynierii procesowej oraz inżynierii środowiska, Twórca studiów „Inżynieria środowiska” na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, Autor licznych ekspertyz środowiskowych dla przemysłu, Propagator ekologicznego spojrzenia na świat, społecznik, Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia Polski.  

Źródło: PWN