Technologia AR pomoże rozwiązać problem braku wykwalifikowanych pracowników

Źródło: Pixabay

Coraz częściej nowoczesne firmy produkcyjne udostępniają wiedzę swoim pracownikom za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). W artykule podano osiem wiodących aplikacji AR z tego obszaru, w oparciu o ankietę firmy IHS Markit.

W jaki sposób fabryka przyszłości może poradzić sobie z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej? Technologie rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality ? AR) i mieszanej rzeczywistości (mixed reality ? MR) mogą pomóc w rozwiązaniu problemu z udostępnianiem wiedzy w organizacji oraz mniejszą liczbą wykwalifikowanych pracowników przez udzielanie wsparcia, organizowanie szkoleń i zdalnej pomocy w miejscu pracy.

Na przykład inżynier lub technik serwisujący sprzęt może uzyskać dostęp do odpowiednich instrukcji za pomocą wyświetlacza zakładanego na głowę. W ten sposób może pracować bez przerw i realizować procedury serwisowe, mając wolne ręce. Jednak proces ten może być znacznie bardziej rozbudowany. W innym przypadku pracownicy mogą być wyposażeni w specjalne okulary ze słuchawkami i kamerą przekazującą widziany przez nich obraz na żywo. W ten sposób pracownik może połączyć się ze zdalnym ?centrum wiedzy?, gdzie przebywają doświadczeni inżynierowie, którzy wspierają fachowymi poradami swoich kolegów na całym świecie w czasie rzeczywistym.


Główne aplikacje technologii rozszerzonej rzeczywistości

?Które aplikacje według Ciebie będą wykorzystywać technologię rozszerzonej rzeczywistości do końca 2020 roku?? Osiem głównych wyników tej ankiety podano poniżej, w kolejności od największej liczby odpowiedzi do najmniejszej. W dalszej kolejności na liście znalazła się odpowiedź ?inna?.

? Projektowanie produktów

? Szkolenia

? Projektowanie i planowanie fabryk oraz układów przestrzeni produkcyjnych

? Montaż części

? Wykonywanie harmonogramów produkcji

? Wybieranie i selekcja części

? Zbieranie odczytów z maszyn i urządzeń w fabryce

? Kontrola jakości artykułów

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę IHS Markit brak pomocy ze strony doświadczonych pracowników w przemyśle produkcyjnym będzie powodował rozszerzanie się aplikacji technologii rozszerzonej rzeczywistości. Źródło: IHS Markit


Udostępnianie wiedzy fachowej w czasie rzeczywistym

Wspomniani eksperci mogą błyskawicznie udzielać zdalnego wsparcia swoim kolegom pracującym w różnych fabrykach oraz ich szkolić, przechodząc wraz z nimi kolejne etapy zadania do wykonania, i pokazywać im za pomocą głosu i obrazu to, co ma być zrobione. Pomoc ta może obejmować udostępnianie obrazów lub nawet nakładanie notatek i znaczników na obraz widziany przez pracownika na wyświetlaczu, np. podświetlenie części, którą ma zająć się pracownik. Takie aplikacje staną się ważniejsze dla firm borykających się z problemem braku fachowców po odejściu niektórych pracowników.

Inne aplikacje obejmują dostarczanie pracownikom odczytów ze sprzętu w całej fabryce, co może pozwolić im na większe skoncentrowanie się na najważniejszych zadaniach oraz pomóc im zaplanować pracę w celu zmaksymalizowania wydajności.

Przykład wykorzystania technologii AR w firmie Lockheed Martin

Na przykład firma Lockheed Martin wykorzystała próbnie technologie AR do produkcji swojego myśliwca F-35. Technicy pracujący w tej firmie zostali wyposażeni w oprogramowanie edukacyjne, rezydujące w okularach AR. Okulary te pokazywały pracownikom, gdzie należy zamontować różne części samolotu wraz z numerami tych części itp. Osiągnięto zwiększenie wydajności produkcji o 30%, ponieważ technicy mogli pracować szybciej, mając wolne ręce i otrzymując odpowiednie szkolenie praktyczne. Dzięki temu pracownicy po minimalnym przeszkoleniu mogli realizować swoje zadania.


Alex West jest analitykiem w firmie IHS Markit.