Targi CeBIT 2015: firma baramundi zaprezentuje system do zarządzania stacjami klienckimi i urządzeniami mobilnymi

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi wykorzystywanymi w codziennej pracy ? to aktualne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami. Wychodząc im naprzeciw, firma baramundi software AG przedstawi na tegorocznych targach CeBIT specjalnie opracowane w tym celu rozwiązania, zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania stanowiskami komputerowymi baramundi Management Suite.
Wieloplatformowe zarządzanie coraz bardziej różnorodnymi urządzeniami oraz ochrona danych przedsiębiorstwa przed atakami cybernetycznymi stanowią obecnie główne wyzwania dla administratorów IT. Chcąc ich wesprzeć, firma baramundi software AG zaprezentuje na targach CeBIT, najnowsze produkty i rozwiązania zintegrowane z pakietem baramundi Management Suite ? kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania otoczeniem sieciowym stacji roboczych IT. Odwiedzający dowiedzą się, w jaki sposób wprowadzić zautomatyzowane zarządzanie słabymi punktami za pomocą narzędzia Client Management oraz jak wykrywać luki w zakresie bezpieczeństwa nastanowiskach komputerowych i szybko je eliminować. Najnowsza wersja oprogramowania baramundi Management Suite umożliwia zarządzanie nie tylko urządzeniami mobilnymi, komputerami z systemem Windows i serwerami, lecz także urządzeniami z systemem operacyjnym Mac OS X.
Przy pomocy rozwiązania baramundi administratorzy IT mogą automatycznie zarządzać wszystkimi urządzeniami w sieci korporacyjnej, stale dysponując przejrzystymi informacjami o kompletnym wyposażeniu każdego stanowiska komputerowego w przedsiębiorstwie. ? ?Już teraz za pośrednictwem naszego narzędzia realizowane są podstawowe zadania z zakresu zarządzania komputerami Mac. Na bieżąco ? w ramach pojawiania się kolejnych wersji ? rozszerzamy nasz produkt o nowe funkcje, co z kolei umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami końcowymi w przedsiębiorstwie za pomocą jednego rozwiązania? ? mówi Marcus Eiglsperger, członek zarządu baramundi.
Przystosowany do wymogów przyszłości, zintegrowany system zarządzania urządzeniami mobilnymi
Także w przypadku zarządzania urządzeniami mobilnymi, firma baramundi stawia na integrację i konsekwentnie udoskonala opracowane przez siebie i wypróbowane rozwiązanie, rozbudowując je na przykład o nowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa. W ten sposób już teraz można wykorzystać narzędzie baramundi Management Suite do łatwego i bezpiecznego uruchamiania certyfikatów korporacyjnych na urządzeniach przenośnych za pośrednictwem protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol). Certyfikaty te służą do zabezpieczenia komunikacji między urządzeniami mobilnymi i usługami korporacyjnymi poprzez jednoznaczną, niezawodną identyfikację. Pojawiające się na rynku kolejne wersje mobilnych systemów Android, iOS i Windows Phone ? bezpośrednio po ich wydaniu ? mogą być zarządzane z poziomu pakietu baramundi Management Suite.
? ?Zarządzanie mobilnymi urządzeniami końcowymi to  wyzwanie dla wielu firm, co udowadnia przeprowadzane w Niemczech badanie ?Security-Bilanz Deutschland?, analizujące stopień bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwach? ? mówi Uwe Beikirch, członek zarządu firmy baramundi software AG. ? ?Oferujemy użytkownikom przyszłościowe rozwiązanie, ponieważ już dziś obserwujemy, że świat urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych coraz bardziej się ze sobą łączy, co rodzi potrzebę, zarządzania tymi urządzeniami w jednym zintegrowanym systemie. Przykładem jest tutaj system Windows 10 firmy Microsoft, którego funkcje zostały dostosowane zarówno do smartfonów, jak i komputerów stacjonarnych. W ten sposób kolejne ulepszane wersje aplikacji mobilnych będą instalowane na zwykłych komputerach ? i odwrotnie: programy typowe dla komputerów stacjonarnych będą dostępne na urządzeniach przenośnych. Tylko zintegrowane rozwiązanie umożliwia płynne przechodzenie między różnymi platformami? ? dodaje Uwe Beikirch.
Rozpoznawanie i usuwanie słabych punktów za pomocą rozwiązania baramundi
Rozwiązanie baramundi zostało zintegrowane również w systemie zarządzania słabymi punktami, które pozwala regularnie sprawdzać komputery w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach oraz niepożądanych ustawień systemowych. Na podstawie uzyskanych, obszernych i przejrzystych informacji administrator może dzięki temu szybko i skutecznie zareagować w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia. W tym celu baramundi udostępnia w swoim pakiecie system do zarządzania łatkami dla produktów firmy Microsoft, a także oferuje gotowe do natychmiastowej dystrybucji, najnowsze pakiety oprogramowania do innych licznych zastosowań. Tym samym cały proces, począwszy od rozpoznania słabego punktu, a kończąc na załataniu luki, administrator może przeprowadzić przy użyciu jednego rozwiązania.
Automatyczna migracja do aktualnego systemu Windows
Wprowadzenie nowego systemu operacyjnego stanowi zazwyczaj duże wyzwanie dla większości firm. Jednak dzięki narzędziu baramundi Management Suite można łatwo i bezpiecznie przejść na aktualną wersję systemu Windows na wszystkich komputerach w sieci korporacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ułatwia to w dużym stopniu pracę administratora, ponieważ wszystkie procesy przebiegają automatycznie i w sposób kontrolowany, a ewentualne problemy związane z kompatybilnością systemu są rozpoznawane na wczesnym etapie migracji. Dla nowych wersji systemu operacyjnego, tak jak nadchodzący Windows 10, baramundi oferuje swoje wsparcie bezpośrednio po ich pojawieniu się na rynku.
Ustawienia systemu BIOS oraz aktualizacje oprogramowania firmowego, czyli zarządzanie sprzętem
Administratorzy IT są odpowiedzialni za zarządzanie nie tylko oprogramowaniem, lecz także parametrami sprzętowymi urządzeń. We współpracy z firmą Fujitsu, firma baramundi stworzyła rozwiązanie, dzięki któremu stacje klienckie w Fujitsu mogą być także zarządzane z poziomu systemu BIOS. W inwentaryzacji urządzeń wyświetlane są ustawienia BIOS-u, jak na przykład informacja o aktywowaniu funkcji Wake-on-LAN. Za pośrednictwem przygotowanych zadań można również dokonywać ustawień BIOS-u, zmieniać kolejność bootowania, blokować porty USB oraz aktualizować oprogramowanie korporacyjne.
Prezentacja baramundi na targach CeBIT w hali 3, na stoisku G06
Na tegorocznych targach CeBIT, firma baramundi software AG oprócz wygłoszenia kilku krótkich wykładów, oferuje indywidualne usługi doradcze w zakresie zintegrowanego zarządzania stacjami klienckimi, serwerami i urządzeniami mobilnymi, wprowadzenia automatycznego zarządzania słabymi punktami oraz wieloplatformowego wdrożenia zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Więcej informacji o obecności firmy na targach CeBIT można znaleźć na stronie www.baramundi.pl.