Sterowniki przemysłowe

Ponad połowa respondentów używa przemysłowych sterowników do zdalnego monitoringu i utrzymania ruchu, 39% wykorzystuje je do symulacji obiektów, a 29% jako mobilne interfejsy dla systemów alarmowych.

Ankieta „Badanie rynku sterowników programowalnych”, przeprowadzona w 2017 r. przez redakcję „Control Engineering”, wskazała na pięć ważnych faktów dotyczących oczekiwań użytkowników sterowników programowalnych oraz tego, jak są one specyfikowane i kupowane na rynku.

1️⃣ Przeznaczenie sterowników programowalnych: Sterowniki programowalne najczęściej stosowane są w produkcji ciągłej i dyskretnej (22%), w produkcji ciągłej (22%) oraz w produkcji ciągłej i wsadowej (19%).

Średnia wartość szacowanych wydatków na napędy regulowane średniego napięcia poniesionych przez użytkowników końcowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 509 tys. USD. Źródło: Control Engineering 2017 Motor Drives Study

2️⃣ Powód zakupu: Użytkownik końcowy dokonuje zakupu

sterowników z powodu: modernizacji systemu automatyki (67%), wyposażenia nowej instalacji (56%), usprawnienia działalności operacyjnej (44%).

3️⃣ Roczne wydatki: W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnie wydatki na sterowniki programowalne u respondentów biorących udział w badaniu wyniosły 158 tys. USD, a wydatki planowane na rok następny są szacowane na poziomie 157 tys. USD.

4️⃣ Cyberbezpieczeństwo: 76% respondentów oświadczyło, że dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonego procesu ograniczono dostęp do sterowników zainstalowanych na obiektach, a 55% uczestników ankiety wskazało na wzmocnienie nadawanych haseł dostępu.

5️⃣ Plany na przyszłość: Ośmiu na dziesięciu użytkowników końcowych planuje zakup sterowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Użytkownicy ci planują zakupić w tym czasie średnio dziewięć sterowników.


66% użytkowników końcowych miało znaczne trudności z integracją urządzeń bezprzewodowych w ciągu ostatniego roku. Źródło: Control Engineering, Mobility Ethernet & Wireless Study

69% użytkowników końcowych oczekuje wzrostu swoich wynagrodzeń, natomiast 29% uważa, że płace pozostaną bez zmian. Źródło: Control Engineering 2017 Career & Salary Survey

35% użytkowników końcowych przewiduje wydatki na oprogramowanie i interfejsy operatorskie (HMI) na poziomie nieco poniżej 20 tys. USD w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Źródło: Control Engineering 2017 HMI Software & Hardware Study


Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.