Standard CC-Link w polskich uczelniach technicznych

CC-Link Partner Association (CLPA) we współpracy z MPL Technology sp. z o.o. przekazały dwóm Politechnikom i Akademii Górniczo-Hutniczej zestawy otwartej sieci przemysłowej CC-Link. Przekazanie sprzętu to pierwszy etap programu wspierania polskich uczelni technicznych.  

Przekazanie zestawu otwartej sieci przemysłowej CC-Link dla Politechniki Warszawskiej. Na zdjęciu (od lewej): David Folley, Manager ds. Promocji i Marketingu na obszar Europy w CLPA, dr Michał Bartyś z Instytutu Automatyki i Robotyki PW, Mungo Keulemans, wiceprezes MPL Technology sp. z o.o., Marcin Saręga, koordynator ds. promocji CLPA Polska, Hanna Tylicka, redaktor naczelna Control Engineering Polska oraz prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Instytutu Automatyki i Robotyki PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej 11 czerwca br. i 12 czerwca na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej AGH, a także 13 czerwca na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia CLPA i firmy MPL, promujących przemysłowy standard komunikacyjny CC-Link, z pracownikami naukowymi pracującymi na co dzień ze studentami w laboratoriach systemów sterowania i automatyki.

Obecni byli na nich David Folley, główny menedżer działu promocji i marketingu Stowarzyszenia CLPA; Andrzej Baryłko, prezes zarządu krakowskiej firmy MPL Technology ? przedstawiciela koncernu Mitsubishi Electric oraz ze strony Politechniki Warszawskiej ? profesor Maciej Kościelny oraz dr Michał Bartyś z Instytutu Automatyki i Robotyki, z Akademii Górniczo-Hutniczej dr inż. Piotr Micek, dr hab inż. Andrzej Tytko, prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz prof. Jerzy Świder, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Spotkania miały charakter roboczy, a jego przedmiotem były perspektywy szerokiej i coraz głębszej współpracy pomiędzy komercyjnymi firmami branży automatyki, a uczelniami technicznymi i laboratoriami systemów automatyki, jako ośrodkami kształcenia przyszłych kadr pracowniczych, ale również miejscami tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Szczególnie silny akcent na te zagadnienia postawił prezes Andrzej Baryłko, podając przykład, iż niejednokrotnie już zdarzało się, że poszukujący pracy absolwenci uczelni technicznej posiadali co prawda sporą wiedzę teoretyczną dotyczącą działu automatyki przemysłowej, równocześnie jednak dysponując znikomym doświadczeniem praktycznym czy chociażby znajomością zasad obsługi, konfiguracji zaawansowanych urządzeń systemów sterowania. Taka sytuacja oznacza każdorazowo dla pracodawcy konieczność organizacji odpowiednich szkoleń, kursów lub okresu przyuczenia do zadań realizowanych na stanowisku pracy. Jak stwierdził, firmy branżowe powinny podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi, nawet inwestując własne środki i wyposażając dla nich laboratoria w odpowiedni sprzęt, dzięki czemu studenci będą mieli możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami, a równocześnie będą je kojarzyć z określonymi firmami, co nie pozostaje bez znaczenia dla ich rynkowej promocji.

Spotkanie na AGH, podczas którego został przekazany zestaw otwartej sieci przemysłowej CC-Link. Na zdjęciu (od lewej): dr hab inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. AGH, prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, David Folley, Manager ds. Promocji i Marketingu na obszar Europy w CLPA oraz Andrzej Baryłko, prezes zarządu MPL Technology w Krakowie 

Działania takie, wraz ze Stowarzyszeniem CLPA, podjęła na rynku polskim właśnie firma MPL Technology, oferując dla akademii sterowniki oraz inne urządzenia automatyki firmy Mitsubishi. Przy okazji tego spotkania przekazano uczelnianym laboratoriom kompletny zestaw komponentów do budowy systemu automatyki z komunikacją sieciową, bazującą na opracowanym przez Mitsubishi standardzie CC-Link. W skład zestawów wchodzą: moduły umożliwiające komunikację w standardzie sieciowym CC-Link, sterowniki modułowe serii Q, sterowniki kompaktowe serii FX3U, moduły wejść/wyjść i panele operatorskie. Wszystkie elementy składowe zestawów są kompatybilne z siecią automatyki przemysłowej CC-Link.

Zalety i możliwości CC-Link przedstawił szerzej reprezentujący Stowarzyszenie CLPA w Europie David Folley, który wyjaśnił również, dlaczego standard ten, popularny już w krajach azjatyckich i dalekowschodnich, należy promować na rynku europejskim, a szczególnie w Polsce. Podstawowa przyczyna to coraz częstsze i większe inwestycje firm i koncernów azjatyckich w naszym kraju i Europie Wschodniej, które to firmy i koncerny jednocześnie pozostają wierne swoim długoletnim już dostawcom automatyki i stąd wykorzystanie w coraz większej liczbie zakładów przemysłowych urządzeń firm, takich jak np. Mitsubishi.

Pojawia się zatem zapotrzebowanie na specjalistów wywodzących się z krajów, gdzie realizowane są takie inwestycje. Kadry te trzeba jednak zawczasu odpowiednio przygotować zarówno merytorycznie, jak i praktycznie. Zadaniom takim mają sprostać właśnie polskie uczelnie techniczne, a wśród nich krakowska AGH, Politechnika Warszawska i Politechnika Śląska, które w tym roku otrzymały wsparcie sprzętowe od MPL Technology i Stowarzyszenia CLPA.

ce

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z p. Marcinem Staręgą, koordynatorem ds. promocji CLPA Polska, e mail: mstarega@clpa.pl, tel. kom. 605 124 104.

O CC-Link ? informacje ogólne

CLPA oznacza CC-Link Partner Association i właśnie obchodzi 5-lecie istnienia globalnej sieci CC-Link.CC-Link jest bardzo ważny dla firm działających na międzynarodowym rynku jako trzeci najczęściej stosowany standard sieciowy na świecie. Na japońskim rynku automatyki przemysłowej, trzecim pod względem wielkości po USA i Niemczech, CC-Link jest wyraźnym liderem z ponad 45% udziałem w rynku otwartych sieci automatyki przemysłowej.

W ciągu 5 lat istnienia sieci CC-Link na całym świecie wykonano ponad 3 miliony instalacji i systemów sieci CC-Link. Obecnie do stowarzyszenia CLPA należy 800 różnych firm. Te przedsiębiorstwa wytwarzają ponad 800 różnych produktów posiadających certyfikat sieci CC-Link, w większości planujących lub już mających za sobą proces certyfikacji. Sprzedaż instalacji sieci CC-Link osiągnęła poziom 600 000 sztuk rocznie, a na całym świecie istnieje już ponad 3 miliony takich systemów. Sieć CC-Link jest dostępna w trzech wersjach: zwykły CC-Link, CC-Link/LT i najnowsza CC-Link Safety.

Europejski oddział CLPA uznał 5 rocznicę istnienia organizacji za doskonały moment do zwiększenia aktywności w Europie i w styczniu otworzył w Krakowie regionalne centrum CC-Link pod nazwą Centre of Technology.

To nowe regionalne centrum informuje klientów i potencjalnych partnerów sprzedaży o sieci CC-Link w języku polskim. Oferuje również pomoc techniczną w zakresie sieci CC-Link, wsparcie dla producentów urządzeń automatyki przemysłowej w zakresie wdrażania połączeń CC-Link, koordynuje działania lokalnych członków CLPA oraz kieruje lokalnymi działaniami marketingowymi sieci CC-Link, jak PR, reklama, seminaria objazdowe i targi w Polsce.