Spotkanie integratorów KUKA. O bezpieczeństwie wiemy wszystko!

W piątek 27. lutego 2015 roku w KUKA COLLEGE w Katowicach odbyło się spotkanie integratorów KUKA poświęcone bezpieczeństwu.
Szkolenie prowadzone przez Pana Marcina Lisa skierowane było głównie do pracowników działów technicznych, bezpośrednio obsługujących urządzenia KUKA w zakładach pracy.
Po krótkim wstępie na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa w obsłudze robotów, prowadzący krok po kroku opisał wszystkie funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo pracy. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębili swoją wiedzę także na temat programów bezpieczeństwa: KUKA.SafeOperation oraz KUKA.SafeRangeMonitoring.
KUKA.SafeOperation stanowi kombinację najnowszych, decydujących o bezpieczeństwie komponentów oprogramowania oraz komponentów sprzętowych służącą między innymi do ograniczania i monitorowania zakresów roboczych i stref bezpieczeństwa.
Po pierwszej, teoretycznej części szkolenia, przyszedł czas na praktykę. W ośrodku szkoleniowym KUKA uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się pracy robotów w zakresie bezpieczeństwa na specjalnie przygotowanych stanowiskach roboczych.
Jak przyznał Pan Michał Kowalski z firmy MK-Tech, takie spotkanie to dobra okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań KUKA oraz pogłębienia wiedzy na temat działania robotów.
Pracownicy firm wykorzystujący na co dzień roboty KUKA, początkowo zawsze korzystają z dokumentacji oraz telefonicznej pomocy pracowników KUKA, tutaj mogli bezpośrednio skonfrontować swoją wiedzę z rzeczywistością i poradzić się specjalistów KUKA co do funkcjonowania urządzeń.
To pierwsze w tym roku spotkanie integratorów, z pewnością poruszające bardzo ważną kwestię w każdym miejscu pracy – BEZPIECZEŃSTWO. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas szkolenia wpłynie na zmniejszenie poziomu ryzyka w zakładach pracy do minimum i tym samym stworzy warunki do jeszcze bardziej efektywnej kooperacji człowieka i robota.