Spawać jak najlepsi na świecie

Połączenie branżowej wiedzy teoretycznej z zastosowaniami praktycznymi: oto cel Kongresu DVS i wystawy DVS EXPO 2015 w Norymberdze.
W dniach 15–17 września 2015 r. eksperci i młodzi profesjonaliści będą dyskutować podczas Kongresu DVS o technologiach służących do łączenia, oddzielania i powlekania. Jednocześnie odwiedzający wystawę DVS EXPO będą mogli dowiedzieć się o produktach i usługach oferowanych przez tę branżę. Główny nacisk w rozmowach i prezentacjach specjalistów będzie położony w tym roku na zagadnieniu „Roboty w technice spawania“.
W Norymberdze firma KUKA Roboter GmbH na przykładzie KUKA KR 5 arc, robota do niskich obciążeń, zaprezentuje nie mającą sobie równych dokładność spawania. Właśnie dokładność będzie rozstrzygać o zwycięstwie lub porażce podczas pierwszego konkursu spawania za pomocą robotów, organizowanego przez DVS (Niemieckie Stowarzyszenie Spawalnictwa i Procesów Pokrewnych).
W dniach 15 i 16 września uczestnicy zmierzą się w konkurencjach programowania, uczenia parametrów i spawania. Dwudziestu czterech operatorów reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i branże będzie mogło wziąć udział w konkursie i udowodnić swoje umiejętności, korzystając m.in. z robota KR 5 arc ze źródłem energii Fronius. Każdy z operatorów będzie mógł zespawać trzy próbki, po czym zdecyduje, którą z nich przedstawi do oceny. Uzupełnieniem praktycznej części próby sił będzie sprawdzenie specjalistycznej wiedzy uczestników. Zadania w teście wielokrotnego wyboru sprawdzą ich wiedzę z zakresu zastosowania robotów w technice spawania.
Osoby, których udział w konkursie zakończy się sukcesem, zostaną nagrodzone certyfikatem operatora i nastawiacza zgodnym z DIN EN ISO 14732 (DIN EN 1418). Ponadto w przypadku każdej kombinacji robota i źródła prądu kuszą wspaniałe nagrody i bony edukacyjne przyznawane przez GSI (Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa) i biorących udział w imprezie producentów robotów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas wieczoru wystawców 16 września.
Informacje dotyczące warunków uczestnictwa i zgłoszeń zamieszczone są na stronie www.dvs-ev.de/roboter.
Również poza konkursem podczas prezentacji programowania i spawania na stanowisku firmy KUKA robot KR 5 arc zaprezentuje swoją elastyczność, dokładność przebiegu i wysoki standard jakości. Aktualny stan wiedzy technicznej i systemowe rozwiązania potrzeb użytkowników będą tematem konferencji „Roboty 2015“, która odbędzie się 16 i 17 września.
Więcej informacji o Kongresie DVS i wystawie DVS EXPO można znaleźć na stronach www.dvs-congress.de/2015 i www.dvs-expo.com.