Sięgnij po rozwiązanie ułatwiające Twoją pracę

Pierwszy przetwornik 2-przewodowy wspólny dla przepływomierzy i radarów poprawia bezpieczeństwo i obniża koszty działalności zakładu przemysłowego.
Mnogość technik pomiarowych to efekt ilości i rodzajów zadań do rozwiązania na instalacji produkcyjnej. Użytkownik staje przed koniecznością stosowania urządzeń pomiarowych różnych producentów. Równocześnie rosną wymagania kierownictwa odnośnie bezpieczeństwa i utrzymania ciągłości pracy zakładu przemysłowego, co wprost przekłada się na obniżenie kosztów produkcji. Te wymagania sprawiają, że użytkownik urządzeń pomiarowych oczekuje ich możliwie daleko idącej jednolitości, aby ułatwić pracę. Jednocześnie, w ślad za tym oczekiwaniem zalecenia NAMUR NE 131 wskazują na konieczność opracowywania przez producentów jednolitego systemu obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych.
Nowy przetwornik 2-przewodowy, wspólny dla przepływomierzy i urządzeń do pomiaru poziomu Endress+Hauser, jest odpowiedzią na wspomniane wyżej oczekiwania i zalecenia. Dzięki niemu jednolitość i spójność aparatury pomiarowej nabierają konkretnych kształtów. Przepływomierze i radary Endress+Hauser mają od dziś wspólne cechy:

 • sposób obsługi – identyczne menu użytkownika,
 • reguły diagnostyki – zgodne z NAMUR NE 107,
 • narzędzia do diagnostyki,
 • sposób zarządzania danymi w nieulotnej pamięci przetwornika,
 • obudowy przetworników,
 • wybrane moduły wewnętrzne,
 • protokoły komunikacji cyfrowej,
 • wygląd dokumentacji technicznej,
 • strukturę kodów zamówieniowych.

Większa wydajność

Intuicyjna, zrozumiała i wygodna obsługa oznacza uproszczenie eksploatacji, obniżenie kosztów szkolenia, rozruchu i konserwacji. Wspólne części zamienne i moduły wewnętrzne urządzeń pomiarowych zapewniają wymierne oszczędności. Zmniejsza się liczba gromadzonych części zapasowych i skróceniu ulegają postoje instalacji produkcyjnej. Szybkie podłączenie urządzeń pomiarowych Endress+Hauser do istniejącego systemu automatyki skraca czas rozruchu. Gwarantowane jest zdalne zarządzanie nimi z dyspozytorni bez względu na rodzaj protokołu komunikacyjnego i systemu DCS/PLC, z których korzysta inwestor. W dostawie przepływomierzy i radarów Endress+Hauser zawsze znajdują się ich sterowniki do powszechnie spotykanych w przemyśle systemów sterowania, zdalnej diagnostyki i parametryzacji. Działy zakupów i biura projektowe mają ułatwione zadanie, ponieważ struktura kodów zamówieniowych przepływomierzy i radarów Endress+Hauser wygląda identycznie. Dotyczy to również ich dokumentacji technicznej. Dzięki nowym przepływomierzom i radarom Endress+Hauser zakład produkcyjny osiągnie przewagę konkurencyjną i uzyska większą wydajność.
Komfortowa obsługa radarów i przepływomierzy
Prywatnie większość z nas wysoko ceni urządzenia codziennego użytku, które mają komfortową obsługę, zapewniającą spokój, bezpieczeństwo i niezawodność. W automatyce przemysłowej, ze względu na różnorodność i złożoność aparatury pomiarowej, dotąd trudno było wdrożyć cechę jednolitości obsługi. Dziś Endress+Hauser standaryzuje obsługę urządzeń odpowiedzialnych za pomiary poziomu i przepływu w zakładzie produkcyjnym.

 • Wspólne, lokalne elementy obsługowe (3 klawisze).
 • Jednolite menu obsługowe.
 • Taki sam interfejs (CDI – Common Data Interface) do konfiguracji za pomocą komputera.
 • Wspólne oprogramowanie FieldCare do konfiguracji i diagnostyki, zgodne ze standardem DTM.
 • Identyczny sposób integracji w systemie sterowania.

Menu obsługowe uporządkowano, uwzględniając trzy grupy użytkowników, różniących się od siebie doświadczeniem w eksploatacji urządzeń pomiarowych:

 • operator,
 • inżynier utrzymania ruchu,
 • ekspert/inżynier serwisu.

Każdy z nich ma dostęp do funkcji przepływomierzy i radarów Endress+Hauser ze swoim poziomem uprawnień. Dzięki temu zapobiegamy nieuprawnionym zmianom ustawień przyrządów lub niewłaściwemu użyciu ich funkcji.
Wspólne części zamienne radarów i przepływomierzy
Pomysł ten obejmuje:

 • wspólne wyświetlacze LCD z menu w języku polskim,
 • wspólne moduły wejść/wyjść,
 • wspólne obudowy przetworników,
 • wspólne elementy obudowy (pokrywy, złącza gwintowane, listwy zaciskowe).

Dzięki temu zmniejszeniu ulega liczba przechowywanych w zakładzie części zapasowych do przepływomierzy i radarów Endress+Hauser. Jest to duże usprawnienie, szczególnie cenione przez kierownictwo i dział kontrolingu za mniejszą sumę pieniędzy, zamrożoną w magazynie części zamiennych do urządzeń pomiarowych. Każda obudowa przetwornika wyróżnia się małymi rozmiarami i zawsze jest dwukomorowa. Poprawia to bezpieczeństwo użytkowania przepływomierza lub radaru Endress+Hauser oraz obniża koszty ewentualnej naprawy. Jej przemyślana konstrukcja daje łatwy dostęp do przedziału podłączeń elektrycznych i do ustawienia adresu urządzenia w sieci komunikacji cyfrowej. Filtr teflonowy wyrównuje ciśnienie wewnątrz obudowy i chroni jej wnętrze przed wilgocią.
Pozostałe zalety modułowej konstrukcji przyrządów:

 • osobny wyświetlacz z kablem o długości do 50 m, ułatwiający obsługę trudno dostępnych punktów pomiarowych,
 • drugi dławik kablowy do podłączenia dodatkowych sygnałów wyjściowych,
 • obudowa, którą można obracać o 350°,
 • nachylony, obracany wyświetlacz, zapewniający wygodną obsługę i dobrą czytelność.
 • dostępna obudowa z tworzyw sztucznych, aluminium i stali nierdzewnej.

Więcej informacji o kondycji urządzenia pomiarowego i o stanie procesu wytwórczego
Współcześnie w zakresie obsługi instalacji produkcyjnych znaczenia nabiera czynność konserwacji zapobiegawczej. W zaleceniach NAMUR NE 107 dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego sformułowano podstawowe wymagania odnośnie samodzielnej diagnostyki nieprawidłowości, jaką mają prowadzić inteligentne urządzenia pracujące w systemie automatyki. Jej wyniki powinny być przedstawione służbom utrzymania ruchu oraz operatorom w nastawni czytelnie i w sposób ustandaryzowany. Dzięki temu otrzymują oni pomoc w szybkim podjęciu decyzji o dalszych działaniach konserwacyjnych lub zapobiegających potencjalnemu postojowi instalacji produkcyjnej. Pierwszy, wspólny przetwornik 2-przewodowy dla radarów i przepływomierzy Endress+Hauser jest w pełni zgodny z zaleceniami NAMUR NE 107. Mechanizmy szczegółowej diagnostyki urządzenia pomiarowego i procesu produkcyjnego, grupowanie zdarzeń według 4 ustandaryzowanych kategorii, uzupełnianie każdego z nich o czytelne komunikaty tekstowe w języku polskim i symbol graficzny zdarzenia sprawiają, że urządzenie pomiarowe Endress+Hauser dostarcza więcej użytecznych informacji niż jakiekolwiek inne, dostępne na rynku. Przykładami takich informacji są: ostrzeżenie o spienieniu lustra cieczy, o zawilgoceniu anteny radaru, o nadmiernym zapowietrzeniu cieczy w rurociągu, o zbyt dużej ilości wody w parze nasyconej, o postępującej korozji rury pomiarowej przepływomierza itd.
Obniżanie do poziomu akceptowalnego ryzyka awarii instalacji produkcyjnej
Nowy przetwornik 2-przewodowy, wspólny dla przepływomierzy i urządzeń do pomiaru poziomu Endress+Hauser, jest w pełni zgodny z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 610508:2010 i 61511:2010. Warstwa sprzętowa przetwornika otrzymała atest SIL2, a warstwa oprogramowania atest SIL3 nienaruszalności bezpieczeństwa od niezależnej organizacji inżynierskiej TÜV, audytującej jego rozwój i produkcję. Zatem nowy przetwornik 2-przewodowy Endress+Hauser jest dopuszczony do użytkowania w odpowiedzialnych obwodach blokadowych ESD/SIS, które stoją na straży bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego i majątku trwałego zakładu przemysłowego. Atest SIL2/3 dla nowego przetwornika 2-przewodowego Endress+Hauser, wspólnego dla radarów i przepływomierzy, jest dostępny już od momentu wprowadzenia ich do sprzedaży. Stanowi on świadectwo unikatowo wysokiej jakości, wydane przez zewnętrznego audytora. Wysiłek włożony przez Endress+Hauser w usunięcie błędów systematycznych w warstwach sprzętowej i oprogramowania nowego przetwornika sprawił, że współczynnik jego uszkodzeń bezpiecznych (SFF) jest najlepszy na rynku i może być stosowany w tzw. redundancji homogenicznej obwodów ESD SIL3. Każdy nowy przepływomierz i radarowy przetwornik poziomu Endress+Hauser ma udokumentowaną ponad 100-krotnie większą niezawodność w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań rynkowych.
Podsumowanie
Endress+Hauser jest światowym liderem wśród producentów przepływomierzy i przetworników poziomu. Celem firmy jest wspieranie procesów produkcyjnych w przemyśle za pomocą innowacyjnych urządzeń pomiarowych, najwyższej jakości usług i rozwiązań automatyki pod klucz. Dziś wprowadza nowe, unikatowe rozwiązanie, które zapewni wysokie bezpieczeństwo, komfortową pracę i niższe koszty użytkowania dzięki jednolitości urządzeń pomiarowych.